* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
امیر عباس مصدق خاقان کارشناسان
شماره پروانه:
7287
حوزه قضایی:
معرفی مختصر

مرجع صدور پروانه:

تلفن : 22933793 | موبایل : 9121074954
حوزه های تخصصی فعالیت
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
2
  • مقالات وکیل
اطلاعات تماس

آدرس دفتر وکیل: تهران - دماوند/گيلاوند -

تلفن دفتر: 22933793

تلفن همراه: 9121074954

دانلود کارت ویزیت
ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

احسان مومنی

وکلای دادگستری

09122848030

توحید جلایری نیا

وکلای دادگستری

09159249885

سید ابراهیم دراجی

09127773832

مرضیه توانگر

وکلای دادگستری

9171591148

وحید کریمی

09141246771

دکترهادی عقیلی

وکلای دادگستری

مهدی دارابی

09121510138

مهدی صرافی

وکلای دادگستری

9125809865

حسن صفایی

09031229937

احمد رمضانی فوکلایی

وکلای دادگستری

911-111-9035