ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
685
نتایج یافت شده
/ بانک دادخواست و شکوائیه
لایحه دفاعیه زوج جهت تعدیل اقساط مهریه

شرح :

در صورتی که فردی محکوم به پرداخت مهریه همسر خود شود، و دادگاه ادعای اعسار وی را بپذیرد ولی شخص تمکن پرداخت اقساط تعیین شده را نیز نداشته باشد، می‌تواند جهت تعدیل اقساط از نمونه لایحه فوق استفاده کند.

لایحه دفاعیه در پرونده قاچاق کالا

شرح :

در صورتی که شخص راننده‌ای بدون اطلاع از قاچاق بودن کالای حمل شده توسط وی، متهم به قاچاق کالا و حمل آن شود، جهت دفاع از خود می‌تواند از نمونه لایحه فوق استفاده کند.

لایحه دفاعیه جهت تخفیف مجازات

شرح :

در صورتی که محکوم‌علیه شرایط تخفیف مجازات را داشته باشد و قاضی بدون توجه به شرایط پرونده، حکمی صادر کرده است. محکوم‌علیه می‌تواند جهت تخفیف مجازات خود از نمونه لایحه زیر استفاده کند.