ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ سایر قراردادهای حرفه ای
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای حرفه ای سایر قراردادهای حرفه ای
قرارداد تسهیلات واگذاری خودرو

شرح :

در صورتی که یک شرکت یا موسسه قصد دارد جهت اعطای تسهیلات واگذاری خودرو به پرسنل خود و شرکت‌های وابسته، با یکی از شرکت‌های تولید خودرو داخلی قراردادی به صورت سه‌جانبه منعقد نماید، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کند.