ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
13
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در پرونده های خانواده
پرونده بطلان نکاح به دلیل جنون زوج

شرح :

در صورتی که هر یک از زوجین یا نماینده قانونی آنها  متقاضی بطلان نکاح به دلیل جنون باشد، می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم درباره نحوه رسیدگی و صدور رأی در این موضوع را به دست آورد.

پرونده اجرت المثل ایام زوجیت

شرح :

در صورتی که زوجه قصد مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و زندگی مشترک را از زوج داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراحل بدوی و تجدیدنظر  آشنا شود.

پرونده فسخ نکاح (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که بعد از عقد نکاح معلوم شود یکی از طرفین فاقد اوصافی بوده که در سند ازدواج به آنها تصریح شده است، دیگری می‌تواند ازطریق مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه اقدام برای فسخ نکاح و روند رسیدگی به این خواسته در دادگاه آشنا شود.

پرونده طلاق توافقی (اجرای حکم)

شرح :

در صورتی که هر یک از زوجین به دلیل وجود اختلافات زیاد در زندگی مشترک قصد دارد از دادگاه تقاضای طلاق توافقی نماید، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و با طرح درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام کند.

پرونده مطالبه مهریه

شرح :

در صورتی که زوجه قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از نحوه رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی، مهریه خود را از مرجع صالح مطالبه نماید.

پرونده درخواست ملاقات فرزند

شرح :

در صورتی که یکی از زوجین پس از طلاق حضانت فرزند مشترک را بر عهده داشته باشد و طرف دیگر را از ملاقات طفل منع نماید، دیگری می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه اقامه دعوا برای درخواست ملاقات فرزند مشترک و همچنین نحوه رسیدگی به این امور در مراجع قضایی اطلاع یابد.

پرونده مطالبه نفقه

شرح :

در صورتی که زوج بدون دلیل موجه از پرداخت نفقه زوجه امتناع ورزد، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه جهت مطالبه نفقه خود از دادگاه اقدام نماید.

پرونده طلاق توافقی

شرح :

در صورتی که زوجین به دلیل مشکلات و اختلافات متعدد قصد طلاق توافقی داشته باشند، می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب آگاهی در این خصوص، صدور گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه تقاضا نمایند.

پرونده ابطال رجوع و ثبت واقعه طلاق

شرح :

در صورتی که زوج به دلیل اتمام ایام عده حق رجوع نداشته و رجوع کرده است، زوجه می‌تواند ابطال رجوع را از دادگاه تقاضا نماید؛  در این صورت با مطالعه پرونده فوق در این خصوص می‌تواند اطلاعات کافی را کسب کند.