ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
6
نتایج یافت شده
/ آراء پرونده های اختلاف موجر و مستاجر
پرونده تخلیه مورد اجاره

شرح :

در صورتی که خواهان (موجر) تقاضای تخلیه ملک تجاری مورد اجاره را دارد، می‌تواند از نمونه پرونده فوق برای آشنایی با نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به روابط استیجاری استفاده نماید.

پرونده واگذاری سرقفلی توسط مستاجر (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که به موجب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قرارداد اجاره‌ای میان دو طرف شکل گرفته باشد، مستأجر می‌تواند با دریافت مبلغی از مالک، از شرط انتقال به غیر در قرارداد اجاره، عدول نماید. با این وجود چنانچه ملک مورد اجاره به دلیل انجام طرحهای عمرانی توسط شهرداری تملک شود، انتقال سرقفلی به دیگری توسط مستأجر نیازمند رضایت مالک نیست. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در مورد این موضوع و صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان (مالک) در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.  

پرونده حدود اختیار دادگاه نسبت به نظر کارشناس در مورد مبلغ حق کسب و پیشه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که در دعوای تخلیه ملک تجاری، هیئت کارشناسی مبلغی را به عنوان حق کسب و پیشه تعیین نماید که مستأجر نسبت به آن اعتراضی نداشته ولی موجر نسبت به کثرت آن تقاضای تجدیدنظر نماید، هیئت کارشناسی نمی‌تواند در بررسی مجدد این مبلغ، آن را افزایش دهد. پرونده فوق نشان می‌دهد چنانچه هیئت کارشناسی در اعلام نظر خود مبلغ مذکور را به ضرر تجدیدنظرخواه افزایش دهد، دادگاه اختیار دارد بدون توجه به این نظر مبادرت به صدور رأی نماید.

پرونده تخلیه خانه سازمانی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که نهاد دولتی یا عمومی مانند شهرداری منزلی را به عنوان خانه سازمانی و در قالب عقد اجاره به یکی از کارکنان خود واگذار نموده، اما مستأجر پس از انقضای مهلت اجاره از تخلیه امتناع نماید، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت تقاضای تخلیه خانه در دادگاه‌های عمومی حقوقی طرح دعوا کند.