ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
20
نتایج یافت شده
/ آراء مربوط به چک، سفته و برات
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء مربوط به چک، سفته و برات آراء مربوط به سفته و برات(5 مورد) آراء مربوط به چک(16 مورد)
پرونده مطالبه وجه چك

شرح :

در صورتی که دارنده چک هستید و چک مذکور منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت (برگشت) شده است و خواهان اقامه دعوا علیه بدهکار هستید می توانید جزئیات مراحل رسیدگی را با مطالعه پرونده فوق، به دست آورید.

پرونده مطالبه وجه چک از صادرکننده و ضامن (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک بخواهد برای مطالبه وجه آن، علیه صادرکننده و ضامن، طرح دعوا کند می‌تواند نمونه پرونده فوق را مطالعه نماید. ذکر این نکته ضروری است که مهلت 15 روز در ماده 315 قانون تجارت که برای مطالبه وجه چک، از ظهرنویس وجود دارد شامل ضامن نمی‌شود و دارنده چک می‌تواند پس از مهلت مذکور نیز علیه ضامن طرح دعوا کند.

پرونده مطالبه وجه چک توسط دارنده (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که صادرکننده چک عبارت «حواله کرد» را حذف کند، چک مذکور با ظهرنویسی قابل انتقال نیست و چنانچه به این صورت منتقل شود، شخصی که چک در ید اوست نمی‌تواند جهت مطالبه وجه چک به عنوان دارنده علیه صادرکننده اقامه دعوا کند. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در این خصوص می‌باشد که منجر به صدور قرار رد دعوا شده است.

پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک، جهت مطالبه وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام نماید، می‌تواند برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دادگاه مراجعه کند و متعهد چک مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای مرتبط با این موضوع است که بیان می‌دارد مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، رافع مسئولیت خوانده در پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نمی‌باشد.

پرونده عدم اعطای نمایندگی با ظهرنویسی چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک با ظهرنویسی آن را به دیگری واگذار کند، این عمل به معنای انتقال چک بوده و نمی‌توان آن را به منزله اعطای نمایندگی در دریافت مبلغ چک دانست. بنابراین چنین شخصی در اقامه دعوا جهت مطالبه وجه چک ذینفع است و همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دادگاه‌ها نمی‌توانند به دلیل ذینفع نبودن چنین شخصی از قبول دعوای وی امتناع کنند.

پرونده نحوه انتقال چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک با امضا در ظهر چک آن را به دیگری واگذار کند، صرف امضا برای واگذاری چک و انتقال تمام حقوق قانونی مربوط به آن کفایت می‌کند و انتقال‌گیرنده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این دعاوی، جهت مطالبه وجه چک اقدام کند.

پرونده واخواهی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده سند تجاری از جمله چک اقدام به مطالبه وجه آن نموده ولی صادرکننده ادعا کند که آن را به صورت امانی و بدون وجود دینی صادر کرده است، دادگاه این ادعا را نپذیرفته و به پرداخت وجه چک حکم خواهد داد. چرا که اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند و همان‌طور که در نمونه پرونده فوق می‌خوانید، خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری تأثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد.

 

پرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که صادرکننده سفته به جای امضا از مهر یا اثر انگشت استفاده کند، مهر یا اثر انگشت برای تحقق مسئولیت وی و ایجاد تعهد کفایت نموده و مکلف به پرداخت مبلغ سفته خواهد بود. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که استفاده از اثر انگشت در سفته موجب بی‌اعتباری آن نخواهد بود.

پرونده مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که چک در جریان روابط تجاری میان افراد رد و بدل شده و از زمان صدور آن بیش از پنج سال گذشته باشد، مشمول مرور زمان می‌گردد و دعوای مطالبه وجه چک قابل استماع نخواهد بود. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادرشده از مراجع قضایی در خصوص این دعاوی می‌باشد.

پرونده مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت (تجدیدنطر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک برای مطالبه وجه چک به مرجع ثبتی مراجعه نماید ولی مبلغ چک وصول نگردد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و به دلیل صلاحیت عام محاکم دادگستری در دادگاه‌های عمومی طرح دعوا کند.