ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ آراء جرایم علیه شخصیت معنوی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء جرایم علیه شخصیت معنوی
پرونده توهین از طریق فحاشی به مامور دولت در حین انجام وظیفه

شرح :

در صورتی که شخصی به مامور دولت در حین انجام وظیفه فحاشی و توهین کند، مامور می تواند علیه وی شکایت نماید، در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوعات از طرح شکایت تا صدور رای را مشاهده نمایید.

پرونده افترا

شرح :

درصورتی که شخصی با استعمال الفاظ ناپسند به دیگری افترا زند و به او توهین کند، قابل تعقیب کیفری است. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مطالعه کنید.