ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
18
نتایج یافت شده
/ اظهار نامه های مربوط به قراردادها
اظهارنامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه

شرح :

در صورتی که شخصی چکی صادر نموده و نتواند مبلغ آن را پرداخت کند، دارنده چک می‌تواند وجه چک و خسارات تاخیر تادیه آن را قبل از اقدام در محاکم قضایی و قانونی، به صورت رسمی در قالب نمونه اظهارنامه فوق مطالبه نماید.

اظهارنامه مطالبه دین

شرح :

در صورتی که شخصی به دیگری بدهکار بوده و از پرداخت دین خود امتناع ورزد، شخص طلبکار می‌تواند برای مطالبه دین از طریق ارسال نمونه اظهارنامه فوق اقدام نماید.

اظهارنامه مطالبه اجرت و حق‌العمل

شرح :

در صورتی که شخصی کاری برای دیگری انجام داده و دستمزد توافق شده را دریافت نکرده باشد، می‌تواند اجرت و حق‌العمل کار خود را به صورت رسمی با استفاده از نمونه اظهارنامه فوق مطالبه نماید.