ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
2
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در جرایم بهداشتی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره در جرایم بهداشتی
پرونده تهدید علیه بهداشت عمومی

شرح :

در صورتی که شخصی با جاری نمودن فاضلاب در معابر عمومی و ایجاد  آلودگی، بهداشت عمومی را به خطر اندازد قابل تعقیب بوده و با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی و صدور رأی در این‌ خصوص آشنا شوید.

پرونده استفاده مواد افزودنی غیرمجاز (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که تولید کننده مواد غذایی از مواد افزودنی غیر مجاز استفاده نماید، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و به مجازات مقرر محکوم می گردد. می‌توانید با رجوع به  نمونه پرونده استفاده مواد افزودنی غیر مجاز از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.