ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ دعاوی ناشی از الزامات خارج قرارداد
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی ناشی از الزامات خارج قرارداد
دادخواست مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از تخریب)

شرح :

در صورتی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی، به املاک مجاور خساراتی وارد شود، متضرر می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب و مطالبه خسارات وارده اقدام نماید.

دادخواست مطالبه خسارت (ناشی از تخریب دیوار)

شرح :

در صورتی که شخصی در اثر تخریب دیوار منزلش متضرر گردیده است می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق خسارت خود را مطالبه کند و همچنین تقاضای صدور قرار تآمین خواسته نماید.