ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ فرم دادخواست مراجع غیر قضایی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه نمونه فرم های قضایی فرم دادخواست مراجع غیر قضایی
فرم دادخواست مراجع حل اختلاف کار

شرح :

در صورتی که مشمولین قانون کار اعم از کارگر و کارفرما جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از کار، قصد طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار را دارند، می‌توانند از نمونه دادخواست فوق استفاده نمایند.

فرم دادخواست اعتراض مودی مالیاتی

شرح :

در صورتی که مودی مالیاتی نسبت به تصمیمات اداره امور مالیاتی درخصوص تشخیص و مطالبه مالیات یا عوارض ارزش‌افزوده اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با تکمیل فرم اعتراض مودی، از اداره مذکور درخواست رسیدگی مجدد نماید.

فرم درخواست رسیدگی به اختلافات (کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

شرح :

در صورتی که میان کارگزاران و معامله‌گران بورس با یکدیگر یا با سایر اشخاص اختلافاتی ایجاد شود، جهت حل و فصل آن طرفین می‌توانند از نمونه فرم درخواست رسیدگی به اختلافات در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار استفاده کنند.