ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
27
نتایج یافت شده
/ لوایح دفاعیه جلسه رسیدگی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه لوایح دفاعیه لوایح دفاعیه جلسه رسیدگی
لایحه دفاعیه دعوای ابطال معامله ملک

شرح :

دعاوی ابطال معامله و اعلام بطلان معامله از دعاوی پربسامد هستند که اتفاقا در موارد متعددی بصورت اشتباه طرح می شوند. دعوای ابطال معامله ناظر به مواردی است که شخصی بصورت فضولی اقدام به معامله نموده و در صورت عدم تنفیذ مالک قابل ابطال خواهد بود. یعنی ابطال بعد از انجام معامله صورت گرفته و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، حکم به ابطال می دهد. اما دعوای اعلام بطلان شامل مواردی است که اساسا معامله از ابتدا باطل بوده و در صورت احراز شرایط، دادگاه حکم به اعلام بطلان می دهد. لایحه زیر به عنوان یک الگو می تواند به عنوان لایحه دفاعیه برای جلسه رسیدگی و در هر دو پرونده مورد استفاده قرار بگیرد.