ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
9
نتایج یافت شده
/ قراردادهای خدمات
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای عمومی قراردادهای خدمات
قرارداد پذیرش کارت های بانکی عضو شتاب

شرح :

در صورتی که شخصی (حقیقی یا حقوقی) جهت انجام امور مالی خود به استفاده از خدمات الکترونیکی و کارت‌های بانکی نیاز داشته باشد، می‌تواند برای انعقاد قرارداد با بانک و شرکت مربوطه از نمونه قرارداد فوق استفاده کند.

قرارداد مشاوره و نظارت

شرح :

در صورتی که کارفرما برای انجام طرح تحقیقاتی به مشاوره و  نظارت نیاز داشته باشد، می‌تواند برای انعقاد قرارداد با مشاور یا کارشناس از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.

قرارداد همکاری با بیمارستان

شرح :

در صورتی که نمایندگان یک شرکت برای همکاری با بیمارستان در پی انعقاد قراردادی جهت ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و توان‌بخشی می‌باشند، طرفین قرارداد می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده نمایند.