ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
14
نتایج یافت شده
/ قراردادهای اجاره
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای عمومی قراردادهای اجاره
قرارداد اجاره آپارتمان با کاربری اداری

شرح :

در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی قصد دارد آپارتمانی را با کاربری اداری اجاره کند، طرفین قرارداد، موجر و مستأجر می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده نمایند.

قرارداد اجاره یک باب مغازه

شرح :

در صورتی که موجر یا مستأجر قصد دارد قراردادی را جهت اجاره یک باب مغازه منعقد نماید، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کند.