ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده تهدید بهداشت عمومی
پرونده تهدید علیه بهداشت عمومی

شرح :

در صورتی که شخصی با جاری نمودن فاضلاب در معابر عمومی و ایجاد  آلودگی، بهداشت عمومی را به خطر اندازد قابل تعقیب است. می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی و صدور رأی در این‌ خصوص اطلاع یابید.