ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم بطلان نکاح
پرونده بطلان نکاح به دلیل جنون زوج

شرح :

در صورتی که هر یک از زوجین یا نماینده قانونی آنها  متقاضی بطلان نکاح به دلیل جنون باشد، می‌تواند با مراجعه به نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم درباره نحوه رسیدگی و صدور رأی در این موضوع را به دست آورد.