ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده سوءاستفاده مدیران شرکت
پرونده سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت (تجدید نظر)

شرح :

در صورتی که اعضای یک شرکت تجاری، قصد شکایت از مدیران شرکت را به دلیل سوءاستفاده آنان از اموال و اعتبارات شرکت دارند، می‌توانند از طریق نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی و صدور رأی در این موارد مطلع شوند.