قرارداد پیمان مدیریت برای اجرای امور ساختمان

در صورتی که شخصی جهت مدیرت فنی کلیه امور توافق شده در ساختمان، دیگری را به عنوان مدیر انتخاب نماید یا شخصی بخواهد مدیریت کلیه امور مربوط به ساختمان را انجام دهد می تواند از نمونه قرارداد پیمانکاری فوق استفاده کند.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32