پرونده 1- خرید و نگهداری مشروبات الکلی 2-ساخت مشروبات الکلی 3- قاچاق مشروبات الکلی

نتیجه:

صدور حکم برائت در خصوص ساخت و خرید مشروبات الکلی محکومیت به تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی و تجاری مشروبات الکلی خارجی و یک برابر ارزش عرفی تجاری مشروبات دست ساز به خزانه دولت به اتهام حمل مشروبات الکلی محکومیت متهم به پرداخت قیمت اتومبیل حامل مشروبات الکلی بر حسب قیمت کارشناسی صدور حکم برائت در خصوص اتهام قاچاق مشروبات الکلی

موضوعات مرتبط

موضوع اتهام: 1- خرید و نگهداری مشروبات الکلی 2- ساخت مشروبات الکلی 3- قاچاق مشروبات الکلی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده:2101271 890998584
شماره دادنامه: 8909985841201129
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: برائت از اتهام مشروبات الکلی و محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی به تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی و تجاری مشروبات الکلی خارجی و یک برابر ارزش عرفی تجاری مشروبات دست ساز به خزانه دولت واریز شود و حکم بر محکومیت متهم به پرداخت قیمت اتومبیل حامل مشروبات الکلی بر حسب قیمت کارشناسی و برائت از قاچاق مشروبات الکلی

ماده 703 قانون مجازات اسلامی
اصل37 قانون اساسی
ماده 177 قانون آیین دارسی کیفری

موضوع شکوائیه (کشف مشروبات الکلی و دستگیری متهم 89/7/22)


از پلیس آگاهی فا.خراسان شمالی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد: به استحضار می‌رساند در پی اخبار واصله از منابع و مخبرین مورد وثوق مبنی بر اینکه شخصی به نام مهدی ی... با یک دستگاه پیکان اقدام به حمل و جابجایی مشروبات الکلی می‌نماید. مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تحقیقات لازم جهت شناسایی و دستگیری نامبرده را آغاز، سرانجام پس از شناسایی وی در ساعت 13:00 مورخه 89/7/21 مشارالیه را در خیابان طالقانی شرقی کوچه شهید برزویی با یک دستگاه خودرو پیکان مشاهده و اقدام به توقیف وی نموده، در بازرسی از صندوق عقب خودرو تعداد 1- سه شیشه ویسکی گرانس یک لیتری 2- دو شیشه ودکای ابسلوتیک یک لیتری 3- دو شیشه ویسکی ساکی یک لیتری 4- یک  شیشه ویسکی پاسپورت یک لیتری 5- تعداد 24 قوطی آبجو توبورگ 500 سی سی 6- تعداد 48 قوطی ویسکی گرین کانس 330 سی سی  7- تعداد هفت عدد مشروب 20 لیتری دست‌ساز 8- تعداد 48 قوطی ویسکی پاسپورت یک لیتری 9- تعداد 14 عدد شیشه 5/1 لیتری مشروب دست ساز کشف گردید که سپس در اجرای دستور بلافاصله منزل متهم در روستای حداقلی بجنورد مورد بازرسی قرار گرفت که تعداد یک عدد بیست لیتری مشروب که تقریباً نصف شده بود کشف شد. متهم در تحقیقات خود را مهدی ی... 26 ساله معرفی کرده و اظهار داشته چندی پیش با فردی به نام جواد آشنا شدم. ایشان گفت اگر ماشین داشته باشی کار خوبی را  برایت سراغ دارم. پرسیدم چه کاری؟ گفت: من  برای شما کالا می‌آورم و  سپس آنها را به شخص دیگری تحویل می‌دهی. گفتم چه کالایی؟ گفت وقتی آوردم متوجه می‌شوی. وقتی آورد فهمیدم مشروب است و قبول کردم. امروز قرار بود مشروب‌ها را برای دومین بار تحویل بگیرم و در مقابل  مدرسه 15 خرداد به شخص دیگری که نمی‌شناسم تحویل دهم.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


 خطاب به متهم، خود  را معرفی نمایید؟


ـ مهدی ی... شغل جوشکار و لوله‌کش باسواد اهل بجنورد دارای سابقه کیفری.


ـ اتهام شما حسب گزارش مبنی بر خرید و حمل مشروبات الکلی به شرح گزارش (8 فقره مشروب خارجی و دو فقره دست ساز) به وسیله نقلیه پیکان حمل، به شما تفهیم شد. از خودتان دفاع کنید؟


ـ مشروبات کشف شده از ماشین و منزل را قبول دارم و از فردی به نام جواد گرفتم. ایشان گفت برو کنار مدرسه و به یک نفر موتورسوار تحویل بده.


ـ آقای جواد از چه کسی خریداری می‌کرد؟


ـ نمی‌دانم.


ـ خطاب به متهم، سوابق خود را بیان کنید؟


ـ یک  بار در گنبد برای مواد زندانی شدم و یک بار دیگر در بجنورد به خاطر دعوا زندانی شدم و یک بار دیگر بخاطر تهمت به زندان افتادم.


ـ مشروبات خارجی را چطور تهیه می‌کردی؟  آیا فروشندگان را می‌توانی معرفی کنی؟


ـ من از آقای حسین س... می‌گرفتم. هرچه مشروب بود از ایشان می‌گرفتم و مشروبات دست‌ساز را خودم تهیه می‌کردم.


ـ در اظهارات خود گفته‌اید از شمال افرادی به‌نام مجید و عابد می‌آوردند که فامیل آنها را نمی‌دانید؟


ـ بله. در زندان گنبد با آنها آشنا شدم. آنها برای حسین می‌آوردند و من از حسین می‌گرفتم.


ـ آیا مشخصات و آدرس آنها را می‌دانید؟


ـ خیر ندارم.


ـ چه دلیلی دارید که مشروب‌های خارجی را از حسین خریداری می‌کردید؟


ـ دلیلی ندارم ولی از ایشان می‌گرفتم.


ـ اتهام دیگر شما مبنی بر قاچاق مشروب‌های الکلی حسب اعلام اداره گمرک به شرح گزارش بیان شد. چه دفاعی دارید؟


ـ من مشروب‌های خارجی را از حسین س... گرفتم و ایشان هم از شمال می‌آوردند. افرادی به نام‌های مجید و عابد برای ایشان می‌آوردند. مشکل مالی داشتم. کار هم نداشتم. تقاضای عفو و بخشش دارم.


ـ چند سال است که به این امر اشتغال داری؟ سایر فروشندگان را معرفی کن؟


ـ حدود دو ماه است. یکی از آنها عباس ن... ساکن ملکش. مشروب‌های خارجی را حسین خودش می‌آورد. از خرید آنها خبر ندارم.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟


ـ اتهام شما به شرح  قبل برایتان بیان شد. آخرین دفاعتان چیست؟


ـ مشروب‌های دست‌ساز مال خودم بود و خارجی‌ها مال حسین س... بود. آنها که مال خودم بود درست کرده بودم که از مشهد الکل گرفتم و با آب مخلوط کردم. دلیل ندارم که مال ایشان است. ایشان به من داده بود که برایش بفروشم و پولش را  به او تحویل دهم. با هم پیش مشتری‌ها می‌بردیم.


قرار دادسرا  (قرار مجرمیت 89/9/10 )


در خصوص اتهام آقای مهدی ی... فرزند ... دائر بر: 1- بر خرید و نگهداری و حمل مشروبات الکلی (دست‌ساز و خارجی) به شرح گزارش2- قاچاق مشروبات الکی 3- ساخت مشروبات الکلی با عنایت  به گزارش مرجع انتظامی و صورت‌جلسه کشف و ضبط مشروبات الکلی از متهم و همچنین اظهارات متهم مبنی بر اینکه مشروب‌های مکشوفه درتاریخ 89/7/21 بلا صاحب بوده که در پرونده کلاسه 8900021001271 قرار منع تعقیب صادر شده، متعلّق به وی بوده و اعلام جرم به اداره گمرک و شکایت نماینده قانونی اداره گمرک و با توجه به اینکه متهم فرد یا افرادی را مشخصاً به عنوان فروشنده مشروبات الکلی خارجی معرفی نمی‌کند و همچنین اقرار صریح و کاشف الواقع متهم مبنی بر ساخت مشروبات الکلی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزهکاری ایشان محرز می‌باشد. لذا به استناد بند «ک» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز با استناد به مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت متهم موصوف و صادر اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است. در خصوص تصادف متهم با خودروی پلیس و ایراد خسارت مالی با توجه به اینکه غیرعمدی بوده و موضوع واجد وصف جزایی نمی‌باشد، لذا به استناد بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ  قابل رسیدگی در محاکم جزایی می‌باشد. در خصوص اتهام آقایان عباس ن... و حسین س...  مبنی بر مشارکت در خرید و فروش مشروبات الکلی به لحاظ عدم تکمیل تحقیقات پرونده مختومه اعلام می‌گردد. دادستان با  قرار صادره موافقت نمود و کیفرخواست در تاریخ 89/9/11 صادر شد.


قرار صادره (بازداشت موقت)


قرار بازداشت موقت متهم آقای مهدی ی... به استناد مواد 30 و 32 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم جزایی می‌باشد.


اعتراض به قرار بازداشت موقت و رأی دادگاه:


در خصوص رسیدگی به اعتراض متهم مهدی ی... نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از شعبه اول دادیاری به تاریخ 89/7/22 در کلاسه پرونده اتهامی 89099858412011271 دادگاه با بررسی محتویات اوراق پرونده و نوع اتهام وارده  به متهم که خرید و حمل مشروبات الکلی از انواع مختلف و در مقدار وطیف وسیع می‌باشد، دلایل قانونی بر توجه اتهام به متهم نیز مضبوط است. لیکن با توجه به لزوم شناسایی ایادی فروشنده یا خریدار جدید و از بین رفتن دلایل جرم و تبانی متهم با دیگرم متهمان احتمالی و ایضاً بیم فرار مرتکب، بازداشت موقت متهم ضروری بوده و  از مصادیق بارز بند «د» مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. لذا دادگاه ضمن مردود دانستن اعتراض، حکم بر تایید بازداشت موقت صادر و اعلام می‌دارد. (آقای اسکندر سلمان پور ـ 89/8/9)


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


در خصوص اتهام متهم به ساخت و خرید و حمل مقدار 154 قوطی مشروبات خارجی و 36 لیتر مشروبات دست ساز، دادگاه با عنایت به انکار متهم و عدم کشف و آلات و ادوات تولید مشروبات الکلی از محل بازرسی منزل و فقدان ادله اثباتی در این خصوص نامبرده را بی‌گناه شناخته و در خصوص بزه نگهداری و حمل مشروبات الکلی، با توجه به اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در تمام مراحل دادرسی و عدم ایراد دفاع موثر از ناحیه وکیل مدافع متهم راجع به بزه حمل مشروبات الکلی و سایر قرائن و امارات مفید علم، بزهکاری متهم یادشده را به جرم حمل مشروبات الکلی محرز و مسلّم تشخیص داده است. همچنین در مورد اتومبیل حمل مشروبات الکلی، با توجه به امانی بودن اتومبیل (که متعلّق به زن برادرش می‌باشد) متهم محکوم به پرداخت قیمت اتومبیل برحسب قیمت کارشناسی به صندوق دولت محکوم و در خصوص اتهام دیگر متهم تحت عنوان قاچاق مشروبات الکلی، با توجه به فقدان ادله اثباتی به متهم قاچاق مشروبات الکلی را محقق ندانسته و حکم بر برائت وی صادر نموده است.


نظریه کارشناسی (اداره گمرک)


ریاست محترم اداره گمرک خراسان شمالی، به پیوست 9 بطری مشروب جهت تعیین ارزش ریالی، اقدام لازم را مبذول دارید.


کارشناس گمرک آقای علی ر... به تاریخ 89/8/16 در وقت نظارت جلسه دادسرا بیان می‌دارد: انواع مشروبات الکلی خارجی از آقای مهدی ی... توسط پلیس آگاهی، مبلغ 45.477.600 ریال به عنوان بهای عرفی مشروبات مکشوفه تعیین و در اجرای مفاد ماده 703 قانون مجازات اسلامی، مبلغ 454.776.000 ریال به عنوان جریمه ده برابر کالای مکشوفه تعیین که وصول مبلغ و همچنین تعقیب کیفری متهم به استناد ماده 703 و تبصره ذیل آن درخواست می‌گردد.


بررسی روند پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی


در تاریخ 89/12/23 پرونده از دادگاه انقلاب به شعبه 102 جزایی دادگاه عمومی بجنورد ازطریق واحد ارجاع، ارجاع  شد. به تاریخ 89/12/28 در وقت مقرر جلسه شعبه 102 جزایی به  تصدی امضاکننده تشکیل و کلاسه پرونده تحت نظر است. نماینده دادستان در جلسه حضور دارد و متهم و وکیل مدافع وی در جلسه حضور دارند. موجبات رسیدگی فراهم است.

در این پرونده و به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به شماره 89102100643 مورخه 89/9/11 آقای مهدی ی... 26 ساله مجرد شغل جوشکار اهل و ساکن بجنورد دارای سوابق متعدد کیفری (شرب خمر ، اعتیاد) بازداشت موقت از تاریخ 89/7/22 با وکالت بعدی آقای حسن ا... وکیل رسمی دادگستری متهم است به: 1- ساخت و خرید و نگهداری وحمل مقدار154 قوطی از انواع مشروبات الکلی خارجی و نیز جمعاً 36 لیتر مشروبات الکلی دست ساز 2- قاچاق مقدار 154 قوطی انواع مشروبات الکلی خارجی جمعاً به وزن 62.600 لیتر به ارزش تجاری 45.477.600 ریال، دادگاه راجع به ساخت و خرید مشروبات الکلی با توجه به انکار متهم و عدم کشف آلات و ادوات تولید مشروبات الکلی از محل بازرسی منزل متهم و فقدان ادله اثباتی، در این خصوص نامبرده  را بی‌گناه شناخته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم از بزه ساخت و خرید مشروبات الکی صادر و اعلام می‌دارد ولیکن در خصوص بزه نگهداری و حمل مشروبات الکلی اعم از مشروبات خارجی و دست‌ساز، با توجه به صورت‌جلسه کشف و ضبط مشروبات الکلی از محل بازرسی خودرو تحت تصرف و رانندگی متهم و گزارشات مبسوط پلیس امنیت عمومی مبسوط در پرونده توجهاً به اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در جمیع مراحل دادرسی بدین خلاصه که با توجه به سابقه آشنایی و دوستی با آقای حسین س... و  پیشنهاد وی مبنی بر حمل مشروبات الکلی از طریق اتومبیل ایشان در قبال دریافت مبلغ 40.000 تومان اجرت حمل، اتومبیل امانی (که متعلّق به زن برادرش می‌باشد) در اختیار حسین س... قرار داده و ایشان از بارگیری در صندوق عقب خودرو مجدداً ماشین را به وی تحویل تا در محدوده خیابان 17 شهریور پس از هماهنگی تلفنی در مکان مورد نظر ایشان تخلیه نماید که در محدوده چهارراه پشت ساختمان پلیس آگاهی با اتومبیل مأموران آگاهی برخورد و منتهی به بازرسی و کشف مشروبات الکلی مورد حمل می‌گردد و متعاقب این اقدام و پس از همکاری ایشان با پلیس برخی از عوامل عمده، عمده تهیه و حمل مشروبات الکلی نیز شناسایی که عده‌ای دستگیر و عده‌ای نیز تحت تعقیب قضایی قرار دارند. علیهذا نظر به مراتب یادشده و عدم ایراد دفاع موثر از ناحیه وکیل مدافع متهم راجع به بزه حمل مشروبات الکلی و سایر قرائن و امارات مفید علم، بزهکاری متهم یادشده را به جرم حمل مشروبات الکلی محرز و مسلّم تشخیص و مستنداً به ماده 703 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس و  74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی و تجاری 154 قوطی مشروب الکلی خارجی به مقدار 62.600 لیتر به مبلغ 22.738.800 ریال و نیز برابر ارزش عرفی وتجاری36 لیتر مشروب دست‌ساز به مبلغ 2.880.000ریال حسب کشف نوعی در موارد مشابه و حسب تحقیقات از مباشرین جرم در فروش مشروبات  الکلی به خزانه دولت صادر و اعلام می‌دارد. دادگاه علاوه بر مجازات مقرر نظر به اینکه مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر بوده، مستنداً به تبصره یک ماده 703 اصلاحی 87/7/22 قانون مجازات اسلامی، حکم  به محکومیت متهم به پرداخت قیمت اتومبیل حامل مشروبات الکلی با مشخصات پیکان سواری حسب قیمت کارشناسی حین اجرای حکم، به صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد. دادگاه راجع به اتهام منتسبه دیگر متهم تحت عنوان قاچاق مقدار 154 قوطی مشروبات الکلی که جمعاً به مقدار 62.600 لیتر به ارزش ده برابر قیمت تجاری کالای مکشوفه معادل 45.477.600 ریال نظر به اینکه متهم در جمیع مراحل دادرسی اظهار داشته مشروبات الکلی متعلّق به وی نبوده، بلکه متعلّق به آقای حسین س... می‌باشد و نقش ایشان صرفاً حمل مشروبات بوده؛ دادگاه با توجه به مراتب یادشده و فقدان ادله اثباتی در تعلق مشروبات الکلی به متهم، بزه قاچاق مشروبات الکلی را محقق ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم از اتهام اخیرالذکر صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره حضوری بوده و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد. (آقای اسکندر سلمان پور ـ 89/12/28)

با عنایت به ماده 702 قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا بسازد و یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری نماید، به شش ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز به پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالای یادشده محکوم می‌شود و هرگاه مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار گرفته، چنانچه با اطلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ درغیر این صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. در این پرونده چون مقدار مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر بوده و وسیله نقلیه متعلق به متهم نبوده، متهم به پرداخت قیمت وسیله نقلیه حسب قیمت کارشناسی محکوم شده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32