لایحه دفاعیه اعلام فسخ قرارداد ملک

در صورتی که شخصی درصدد اعلام فسخ قرارداد ملک به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی است می‌تواند به نمونه لایحه مذکور مراجعه کند.

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32