قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی، اداری

در صورتی که موضوع یک قرارداد پیمانکاری  مدیریت فنی، مالی، اداری یا اجرای پروژه های تجاری و اداری و... باشد طرفین قرارداد، کارفرما و پیمانکار، می‌توانند از نمونه قرارداد پیمانکاری مذکور استفاده نمایند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32