استخدام حقوقی
استخدام حقوقی
جدیدترین اخبار استخدام حقوقی
6 فروردین 1396 , 12:08

استخدام 6 فروردین96

استخدام حقوقی

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

شرایط ثبت نام در آزمون جذب قضات ویژه شوراهای حل اختلاف 96 اعلام شد

از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام شد  

استخدام 24 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 23 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام وزارت نیرو

دفترچه راهنمای آزمون شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو سال ۱۳۹۶ منتشر شد

استخدام نیروی پیمانی دیوان محاسبات

اطلاعيه ديوان محاسبات كشوردرباره تاريخ ونحوه ثبت نام ازمتقاضيان شركت درآزمون استخدام پيماني در سال 1396

استخدام 22 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 21 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 18 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 17 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 16 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 15 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 14 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است  

استخدام 11 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 10 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 9 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 8 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 4 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.  

استخدام 3 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 2 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 1 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 30بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 28 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 27 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 26 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

اطلاعیه جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 95

آغاز فرایند جذب ۳۵۰۰ عضو هیئت علمی غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹5

استخدام حقوقی 25 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 24 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 23 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 21 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.  

استخدام 20 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 19 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 18 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 17 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 16 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 14 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 13 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 12 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 11 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 10 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 9 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 7 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 6 بهمن

این بخش شامل آکهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 5 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 4 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 3 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

اطلاعیه آغاز ثبت نام وشرایط جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا 1395

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برگزار می کند:

استخدام 2 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 30 دی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 29 دی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 28 دی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 27 دی 95

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدامی 26 دی 95

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدامی 25 دی

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید.

استخدامی 22 دی

این بخش شامل استخدام در بخشهای مختلف حقوقی است.

استخدامی 19 و 20 دی

این بخش شامل استخدام در بخشهای مختلف حقوقی است.

استخدامی 15 دی 95

این بخش شامل استخدامهای مرتبط با رشته و گرایش حقوق است.

استخدامی 13 دی 95

این بخش شامل استخدام مرتبط با رشته حقوق و گرایشهای مختلف حقوقی است.

استخدامی 12 دی 95

این بخش شامل استخدام حقوقی در حوزه های مختلف است.

استخدام 11 دی 95

این بخش شامل استخدامی های حقوقی در حوزه های مختلف می باشد

استخدامی6 دی 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

آگهی دعوت به همکاری فارغ التحصیلان حقوق

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 30 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 29 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 28 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 24 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 23 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 22 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 21 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 20 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 17 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 16 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 15 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 14 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 13 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 3 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 2 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 1 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 29 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 26 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 24 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 22 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 19 آبان 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 18 آبان 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 17 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 16 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 15 آبان 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام حقوقی 12 آبان 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 11 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

اطلاعیه اعلام نتایج مرحله اول و جزئیات آزمون تشریحی در مرحله دوم آزمون قضاوت

داوطلبانی که در آزمون تستی موفق به کسب حداقل نمره تراز 5000 شده‌اند، به صورت چند برابر ظرفیت به آزمون تشریحی دعوت خواهند شد

استخدامی 10 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 8 آبان 95 استخدامی

حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 5 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 4 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 3 آبان 95

استخدامی 3 آبان 95 استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 2 آبان 95

استخدامی 1 آبان 95 استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 1 آبان 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 28 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام مرکز آموزش علمی و کاربردی دادگستری خراسان رضوی

آموزش علمی و کاربردی دادگستری خراسان رضوی در نظر دارد اعضای غیر هیات علمی مورد نیاز خود را از بین واجدین شرایط تامین نماید

استخدامی 27 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 26 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 25 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 19 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 18 مهر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 17 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

آغاز ثبت نام آزمون استخدامي آموزش وپرورش از فردا

ثبت‌‌نام اين آزمون براي جذب نيروي پيماني از روز يكشنبه مورخ 1395/7/18 لغايت روز شنبه مورخ 95/7/24 آغاز خواهد شد

تمدید ثبت نام آزمون استخدامی در سازمان تعزیرات

اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ 10 مهرماه در سایت سنجش درج شده است

استخدامی 14 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 13 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 12 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 11 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

آغاز ثبت نام در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور

داوطلبان می توانند تا 17 مهر ماه 95 با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام اقدام نمايند

استخدامی 10 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 7 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 5 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 4 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 3 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 29 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 28 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 27 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 24 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 23 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

فراخوان جذب هیأت علمی وزارت علوم تمدید شد

اولین فراخوان جذب هیأت علمی سال ۱۳۹۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا ۲۸ شهریور ماه تمدید شد

انتشار اطلاعیه ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاه‌هاي اجرايي کشور و آموزش و پرورش

اصلاحات جديد صورت گرفته در دفترچه راهنماي ثبت‌نام، طي اطلاعيه‌اي در روز شنبه مورخ 10/7/95 در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش منتشر خواهد شد

استخدامی 21 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 20 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 17 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 16 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

جزئیات برگزاری ۲ آزمون استخدامی دولتی در مهر و آبان امسال

 آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش و سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور امسال برگزار خواهد شد

استخدامی 15 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 14 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 13 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 10 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 9 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 8 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 7 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 3 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 2 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 1 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 31 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 30 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 27 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

جذب ۵۰ نیروی جدید در وزارت دادگستری

معاون وزیر دادگستری از جذب تعداد ۵۰ نفر نیرو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از طریق آزمون استخدامی در شهریورماه سال جاری خبر داد

استخدامی 26 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 25 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 24 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 23 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 20 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 19 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 18 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

نتایج اولیه آزمون استخدامی دستیاران دستگاه های اجرایی کشور اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعیه ای در خصوص نتایج اولیه آزمون استخدامی دستیاران دستگاه های اجرایی کشور اسفند ماه سال 1394 منتشر کرد

استخدامی 17 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 16 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 13 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 12 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 11 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 10 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 5 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 4 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 3 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 2 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام نیرو در شرکت نفت بهران

شرکت نفت بهران برای تکمیل کادر خود اقدام به جذب نیرو در مقاطع و رشته‌های مختلف می‌نماید.

استخدامی 31 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 30 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 29 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 28 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

آغاز ثبت نام در سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير از امروز

داوطلبان گرامی می توانند برای دریافت دفترچه راهنما و ثبت نام از ساعت 18 امروز از طریق سایت سازمان سنجش اقدام نمایند

استخدامی 27 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 26 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 24 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 23 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 22 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 21 تیرماه 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 20 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 19 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

28تیرماه شروع ثبت نام استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی

سومین استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، در شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود، در این مرحله حدود 19251 نفر به استخدام دستگاه اجرایی در‌می‌آیند.

استخدامی 15 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 14 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 13 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 12 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید 

استخدامی 10 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید  

استخدامی 9 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 8 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 5 تیر ماه 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 3 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 2 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد از فارغ التحصیلان رشته حقوق در تمام گرایش ها استخدام می کند

استخدامی 1 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 31 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 30 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 29 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 27 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 26 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 25 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 24 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 23 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 22 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 20 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 19 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 18 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 17 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 16 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 12 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 11 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 10 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 9 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 8 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 5 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 4 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 3 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 1 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 30 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 29 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 28 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 27 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 26 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 25 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 23 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 22 اریبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 21 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 20 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 19 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 18 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 15 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 14 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 13 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 12 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 11 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 9 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

راه آهن جمهوری اسلامی کارشناس حقوقی استخدام می‌کند

راه آهن جمهوری اسلامی ایران از طریق آزمون اقدام به جذب فارغ التحصیلان حقوق می‌نماید

استخدامی 8 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 7 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

فراخوان ثبت نام اینترنتی در ارگان‌های کانون وکلا

کانون وکلای دادگستری مرکز از علاقه مندان به فعالیت در ارگان‌های این کانون دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدامی 5 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 4 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 1 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 31 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 30 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 29 فروردین 95

  استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 28 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 26 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 25 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 24 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 23 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 22 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 21 فروردین 95

استخدامی های حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 17 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 16 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

موسسه حقوقی ثبت مدیران اقدام به استخدام کارشناس حقوقی می‌نماید

موسسه حقوقی در تهران برای تکمیل کادر خود اقدام به استخدام کارشناس حقوقی می نماید

استخدامی 26 اسفند 94

استخدامی های حقوقی (حوزه های مختلف) امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 25 اسفند 94

استخدامی های حقوقی امروز را در حوزه های مختلف در این بخش ببینید

استخدامی 24 اسفند 94

این بخش شامل استخدامی های حقوقی در حوزه های مختلف می باشد

دریافت کارت آزمون استخدامی دستياران ستادی و دستگاه هاي اجرايي كشور از فردا

طبق اطلاعیه سازمان سنجش كارت دومين آزمون استخدامی متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور و آزمون دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي كشور از فردا قابل دریافت و پرینت می باشد.

استخدام کارشناس حقوقی در پست بانک

پست بانک ایران در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط را به صورت قراردادی جذب می نماید .

صندوق رفاه دانشجویی کارشناس حقوقی استخدام می کند

صندوق رفاه دانشجویی برای تکمیل پرسنل خود اقدام به جذب چندین ردیف شغلی می نماید

آزمون جذب قضات ویژه مناطق محروم (بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان، کرمان)

متقاضیانی که قصد شرکت در آزمون قضات را دارند می تواند تا 15 اسفند ماه نسبت به آگاهی از شرایط آزمون و ثبت نام اقدام نمایند

استخدام کارشناس ارشد حقوق در بنیاد مسکن

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی «حساب صد امام(ره)» به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص و فنی، یک نفر کارشناس یا کارشناس ارشد حقوق استخدام می نماید.

استخدام مشاور حقوقی

شرکت ایده پردازان جهت پیگیری امور ثبتی و حقوقی خود یک وکیل جوان دارای پروانه وکالت استخدام می کند.

استخدام کاردان یا کارشناس حقوقی

موسسه فرهنگی پژوهشی حقوق شهر دانش در تهران کاردان یا کارشناس حقوقی استخدام می کند.

تبدیل وضعیت نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین و جذب نیرو در قوه قضائیه در صورت تامین اعتبار

عبدالعظیم توسلی: در صورت تامین اعتبار و تصویب نهایی پیشنهاد معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در شورای معاونان، نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت خواهند شد  

استخدام کارشناس حقوقی (آقا) از سوی بانک سینا

داوطلبان می توانند از تاریخ 17 تا 24 بهمن 1394 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام دستگاه های اجرایی کشور

بنا به گزارش سایت سازمان سنجش آزمون استخدام دستگاه های اجرایی کشور سال 1394 تمدید شد