استخدام حقوقی
استخدام حقوقی
جدیدترین اخبار استخدام حقوقی
3 خرداد 1396 , 12:38

استخدام 3 خرداد

استخدام حقوقی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدامی 22 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 21 تیرماه 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 20 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 19 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

28تیرماه شروع ثبت نام استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی

سومین استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، در شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود، در این مرحله حدود 19251 نفر به استخدام دستگاه اجرایی در‌می‌آیند.

استخدامی 15 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 14 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 13 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 12 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید 

استخدامی 10 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید