استخدام حقوقی
استخدام حقوقی
جدیدترین اخبار استخدام حقوقی
30 مهر 1396 , 08:15

بانک مرکزی ایران دعوت به همکاری می‌کند

استخدام حقوقی

قابل توجه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق

جذب ۴۰۰ قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف در سیستم قضایی

شورای حل اختلاف ۴۸ درصد بار دستگاه قضایی را یک تنه به دوش می‌کشد

استخدام 27 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 24 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 23 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 22 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 21 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 20 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 17 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 16 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 13 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است