استخدام حقوقی
استخدام حقوقی
جدیدترین اخبار استخدام حقوقی
2 خرداد 1397 , 10:40

استخدام 2خرداد 1397

استخدام حقوقی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 4 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 3 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

سازمان انرژی اتمی نیروی امریه جذب می نماید

سازمان انرژی اتمی ایران در نظر دارد جهت تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود، به تعداد محدود از بین فارغ التحصیلان برخی رشته ها در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد که مایل به گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه در سازمان می باشند به صورت امریه جذب نماید

استخدام 2 مرداد

این بخش شامل اگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 1 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 31 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 27 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 26 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 25 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 24 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است