تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
29 اردیبهشت 1398 , 10:39

کتاب : محشای قانون حمایت خانواده (کاربردی)

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : بررسی صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به دعاوی خصوصی (مدنی)

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : حقوق خانواده : تبیین فقهی- حقوقی (مهر)

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : جرم و ریسک

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : حقوق شهری و حقوق مردم از شهرداری ها در نظام حقوقی ایران

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : راهنمای نگارش رای داوری

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : قواعد داوری و میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : بازخوانی جایگاه ثبت، در بیع اموال غیر منقول

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : بررسی مباحث حقوقی پروانه ساختمانی

انتشارات جنگل منتشر کرد