تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
3 تیر 1398 , 09:57

کتاب : تعاریف استاندارد برای روش های زنجیره تامین مالی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب : نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب : دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب : حقوق شرکت های تعاونی

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب : تاثیر مقررات ثبتی بر قانون مدنی (ویراست دوم)

انتشارات جنگل منتشر کرد 

کتاب : مجموعه قرادادهای مدرن 7

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : محشای قانون حمایت خانواده (کاربردی)

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : بررسی صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به دعاوی خصوصی (مدنی)

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : حقوق خانواده : تبیین فقهی- حقوقی (مهر)

انتشارات جنگل منتشر کرد