تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
3 تیر 1398 , 09:57

کتاب : تعاریف استاندارد برای روش های زنجیره تامین مالی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب : مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : جرم و ریسک

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : حقوق شهری و حقوق مردم از شهرداری ها در نظام حقوقی ایران

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : راهنمای نگارش رای داوری

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : قواعد داوری و میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : بازخوانی جایگاه ثبت، در بیع اموال غیر منقول

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : بررسی مباحث حقوقی پروانه ساختمانی

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : حق تعیین سرنوشت و گستره‌ی مفهومی آن

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد