تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
7 مهر 1397 , 12:42

کتاب نظام حقوقی فضای ماوراء جو(چالش ها و رهیافت ها)

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات حقوقی میزان منتشر کرد .

مجموعه تملك آپارتمان‌ها

این کتاب از آثار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در حوزه نشر قوانین و مقررات می باشد

درسنامه حقوق مدنی

انتشارات شریف کتاب درسنامه حقوق مدنی، تألیف فرهاد صیادی را به چاپ رساند

مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق تجاری

انتشارات مجد کتاب مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق تجاری نوشته حسین اسماعیلی نسب را به چاپ رساند

آزادی بیان و مسئولیت ناشی از آن در ایالات متحده آمریکا

کتاب «آزادی بیان و مسئولیت ناشی از آن در ایالات متحده آمریکا (با تأکید بر آرای دیوان عالی)» تألیف آقای خدایار سعیدوزیری از سوی انتشارات خرسندی به چاپ رسید

حقوق بین‌الملل عمومی

انتشارات وزارت امور خارجه کتاب حقوق بین‌الملل عمومی را به چاپ رساند

قواعد عمومی تعهدات قراردادی

انتشارات مجد کتاب قواعد عمومی تعهدات قراردادی نوشته محمد امین عاقلی نژاد را به چاپ رساند

6 دوره از آزمونهای وکالت

انتشارات چتر دانش کتاب 6 دوره از آزمونهای وکالت را به چاپ رساند

مبانی حقوق عمومی در غرب

انتشارات مجد کتاب مبانی حقوق عمومی در غرب نوشته مارتین لاگلین را به چاپ رساند

حقوق بانکي (جلد دوم)

انتشارات جنگل جلد دوم کتاب حقوق بانکي (ويرايش چهارم) را به چاپ رساند

متون حقوقی تطبیقی

انتشارات مجد کتاب متون حقوقی تطبیقی نوشته دکتر محمد رضا عزیز اللهی کرمانی را به چاپ رساند