تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
3 تیر 1398

کتاب : تعاریف استاندارد برای روش های زنجیره تامین مالی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد

الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

این کتاب شامل گفتارهایی پیرامون تحقق اقتصاد مقاومتی است.

تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر

این کتاب تألیف مهدی زینالی است و توسط انتشارات چراغ دانش به چاپ رسیده است

شیوه‌های عملی وصول خسارت در قراردادها

این کتاب در خصوص وصول خسارت در قراردادها نگارش شده

مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق مدنی

این کتاب نوشته دکتر مجید قربانی لاچوانی است و توسط انتشارات چتر دانش به چاپ رسیده است

شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

این کتاب تألیف مهدی زینالی و توحید زینالی است و توسط انتشارات چراغ دانش به چاپ رسیده است

ماهنامه دادرسی

صد و پانزدهمین شماره ماهنامه دادرسی، نشریه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی

این کتاب نوشته دکتر حسن بابایی  و دیاکو یزدان پرست می باشد و توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است

حقوق تجارت شرکت هاي تجارتي در نظام حقوقي ايران

این کتاب نوشته کورش صفر کوپايه است و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

دعاوی چک در رویه دادگاه‌ها

انتشارات چراغ دانش کتاب دعاوی چک در رویه دادگاه‌ها، تألیف حسین زینالی را به چاپ رساند  

حقوقی سازی سیاست

این کتاب به تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی پرداخته است