تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
25 شهریور 1397 , 13:56

کتاب دادرسی منصفانه (در نظام عدالت کیفری افغانستان، اسناد بین‌المللی حقوق بشر و فقه حنفی)

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب جرم‌شناسی فراملی

به ترجمه گروهی از پژوهشگران علوم جنایی منتشر شد .

کتاب داور و عدلیه

علی‌اکبر داور و نقش او در تاسیس دادگستری نوین ایران

کتاب نظام داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب مستندات در حقوق خانواده: نکاح

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب حقوق اساسی تطبیقی

انتشارات دادگستر منتشر کرد .

کتاب تحولات مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم خارجی

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب متون حقوقی جزایی و آیین دادرسی کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب بررسی مسئولیت مدنی و کیفری شهرداری ها

انتشارات جنگل منتشر کرد .