تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
22 آذر 1395 , 11:54

انتشار شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق عمومی»

تازه‌های نشر حقوقی

دوره ۴۶، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شد:

نشریه "دانش حقوق مدنی" منتشر شد

اولین شماره از دوره پنجم نشریه علمی پژوهشی "دانش حقوق مدنی" از سوی دانشگاه پیام نور منتشر شد

انتشار کتاب «مسئوليت امضاء کنندگان اسناد تجارتي در پرداخت وجه سند»

کتاب فوق به همت رحيم ملاحسيني تألیف شده و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

انتشار کتاب «ماهیت و آثار تعارض دادگاه‌های ملی و مراجع داوری بین‌المللی»

کتاب حاضر از سوی شیلا طاهری دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل واحد دامغان تالیف و منتشر شد

دوماهنامه تخصصی عدالت نامه منتشر شد

ششمین شماره از دو ماهنامه حقوقی قضایی عدالت نامه متعلق به سازمان بسیج حقوقدانان در شهریور ماه ۱۳۹۵ منتشر شد

انتشار کتاب «اسناد عادي در رويه قضايي»

کتاب فوق به همت سيد محمد رسول باختر نگاشته شده و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

انتشار کتاب «رسالت حقوقدانان»

سازمان بسیج حقوق دانان کتاب "رسالت حقوقدانان" مجموعه تکالیف حقوقدانان در منظومه فکری مقام معظم رهبری را منتشر کرد

انتشار جلد دوم کتاب «فقه و حقوق تطبیقی و استدلالی»

کتاب حاضر نوشته دکتر محمدرضا عزیزاللهی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد است و توسط انتشارات مجد منتشر شده است

کتاب «قانون مالیات های مستقیم» منتشر شد

کتاب فوق با اصلاحات 94/4/31 و با لحاظ آخرین قوانین مرتبط منتشر شده است

کتاب «ماهیت تجارت خدمات از منظر حقوق بین الملل» منتشر شد

کتاب فوق نوشته دکتر میثم اقبالی و بیتا قنبری است و در سال 1395 توسط انتشارات مجد منتشر شده است

انتشار کتاب جنبه هاي حقوقي قابليت دريانوردي کشتي

این کتاب نوشته سيده هدي امامي ميبدي و دکتر منصور پورنوري توسط انتشارات جنگل به چاپ رسید