رویدادهای حقوقی
رویدادهای حقوقی
جدیدترین اخبار رویدادهای حقوقی
5 فروردین 1396 , 12:12

نرگس کلباسی تبرئه شد

رویدادهای حقوقی

نرگس کلباسی اشتری بانوی نیکوکار ایرانی از اتهام به قتل تبرئه شد.

گزارش حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی به رئیس جمهوری تقدیم شد

دستیار ویژه رئیس جمهوری خبر داد

مدیرمسئول سایت منتشر کننده خبر کذب حادثه تروریستی در بافت احضار شد

دادستان کرمان به میزان خبر داد  

پیگیری راه اندازی محاکم زیست محیطی

دستیار ویژه رئیس جمهوری خبرداد: پرداخت خسارت به کسانی که ازآلودگی های زیست محیطی متضرر شده اند

بیش از سه میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف کشور مختومه شد

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور مطرح کرد