همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
19 آبان 1397 , 11:41

نشستی با موضوع عصر علوم انسانی در صحبت استاد سید حسین صفایی

همایش‌های حقوقی

گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق شناسی برگزار می‌کند؛

نشست نقد و بررسی رویه های قضایی

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می نماید؛

همایش عدالت آموزشی در دانشگاه

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می نماید؛

تعامل مسئولیت مدنی و‌کیفری؛ رویکردهای نوین

گروه حقوق جزای دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی برگزار می کند

بررسی تحلیلی قانون هوای پاک

کمیسیون محیط زیست کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار می کند

نشست علمی با موضوع حقوق مسئوليت مدنی و پارادايم های جديد آن

کمیسیون امور بین الملل با همکاری روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار میکند

برگزاری کارگاه تخصصی،حقوقی-قضایی رسانه

 فرهنگسرای رسانه با مشارکت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماهنامه چهره های ماندگار «کارگاه تخصصی،حقوقی-قضایی رسانه» ویژه مدیران مسئول و روزنامه نگاران فعال کشور را با بهره گیری از اساتید و حقوقدانان مجرب در حوزه رسانه برگزار می‌کند.

سلسله نشست های تخصصی دیوان بین المللی کیفری

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میکند

کنفرانس داوری بین الملل؛ بزرگداشت گذشته،ارزیابی حال و پیش بینی آینده

اتاق بازرگانی بین المللی برگزار میکند

نشست هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار میکند

جلسه نقد کتاب جزای عمومی دکتر عباس منصور آبادی

انجمن علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار میکند