همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
10 اسفند 1395 , 10:59

منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغات انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی؟

همایش‌های حقوقی

نشست بررسی منشور حقوق شهروندی در کانون وکلای دادگستری باهمکاری انجمن قلم و اندیشه

اکران و تحلیل حقوقی فیلم آزادی مشروط

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

بازخوانی جنبه های جرم شناختی و روانپزشکی پرونده قتل ستایش

انجمن ایرانی جرم شناسی با همکاری کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز برگزار می نماید.

نشست منشور حقوق شهروندی، تبلیغات انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی

انجمن اندیشه و قلم و جامعه وکلای مدافع حقوق شهروندی برگزار می کند:

واکاوی آرائ حقوقی، نقد و بررسی رای پرونده ستایش قریشی

انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار می کند:

نشست تخصصی بررسی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

انجمن حقوق شناسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی و موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران برگزار می کنند:

سلسله نشستهای مدیریت شهری؛ ادعا تا عمل

حزب همبستگی دانش آموختگان ایران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی « حکمیت و داوری در محاکم دادگستری »

سازمان بسیج حقوقدانان برگزار می کند: 

نشست علمی « چالش های فراروی اجرای حقوق شهروندی در ایران »

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار می کند:  

سلسله نشست های پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی

موسسه تحقیقات علوم جزایی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار می کنند:

جلسه نقد و بررسی جرم شناختی فيلم مستند « زنانگی »

مستند «زنانگی» در دانشکده حقوق دانشگاه تهران نقد و بررسی می شود.