همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
30 آبان 1397 , 10:01

نشستی با عنوان «رسانه ،صلح و جامعه در افغانستان »

همایش‌های حقوقی

کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران و دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند

نشست حقوقی «خانه های اطراف دانشگاه؛ از روایت تا واقعیت»

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا برگزار می‌کند

همایش ملی جان رالز با نگاهی به عدالت،توسعه،صلح و دموکراسی

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند

بررسی دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعوای ایران علیه آمریکا

گروه حقوق بین الملل با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند

همایش اساسی سازی حقوق

انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران برگزار می کند

سی و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

شهر تبریز میزبان سی و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

ارزیابی رویه نهاد های عالی حاکمیتی در پرتو اصل عدم صلاحیت

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند

نشستی با موضوع عصر علوم انسانی در صحبت استاد سید حسین صفایی

گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق شناسی برگزار می‌کند؛

نشست نقد و بررسی رویه های قضایی

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می نماید؛

همایش عدالت آموزشی در دانشگاه

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می نماید؛

تعامل مسئولیت مدنی و‌کیفری؛ رویکردهای نوین

گروه حقوق جزای دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی برگزار می کند