همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
23 بهمن 1395 , 17:10

کارگاه آموزشی « روش‌های بین‌المللی پرداخت »

همایش‌های حقوقی

موسسه حقوقی داتیکان کارگاهی یک روزه با موضوع روش‌های بین‌المللی پرداخت در قراردادهای تجاری برگزار می‌نماید.

کارگاه آموزشی « حقوق بیمه گزاران »

پژوهشکده حقوق برگزار می کند:

سلسله نشست « حاکمیت قانون بررسی فصل سوم قانون اساسی؛ حقوق ملت »

انجمن اسلامی پردیس هنرهای زیبا (دانشگاه تهران) برگزارمی نماید:

کارگاه آموزشی « آيين نگارش و تدوين انواع مكاتبات حقوقي »

سازمان بسیج حقوقدانان برگزار می کند:

سمینار « مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار »

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی برگزار می کند: 

نقد کتاب « حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشر »

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار می کند:

همایش ملی « زنان، خانواده و شبکه های اجتماعی »

انجمن ایرانی مطالعات زنان با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار می کند:

سلسله نشست های مطالعات میان رشته ای اخلاق و فقه پزشکی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده الهیات دانشگاه تهران و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:  

سمینار بررسی « تعلیق قضایی فرمان رییس جمهور آمریکا »

کارگروه حقوق عمومی کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران برگزار می کند.

معرفی و نقد کتاب « آیین دادرسی مدنی »

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار می کند:

کارگاه تخصصی « اجرا و ابطال آرای داوری »

کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار می کند: