همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
16 بهمن 1397 , 10:54

نشست با موضوع «قواعد عمومی تعلیق قرارداد در حقوق ایران »

همایش‌های حقوقی

موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار ميكند  

کارگاه آموزشی قراردادهای اکتشافی و توصیفی در صنعت نفت

مدرسان دوره: دکتر سید نصرالله ابراهیمی و دکتر فریده شعبانی جهرمی

کارگاه آموزشی با موضوع «اداره جریان داوری در داوری های موردی»

مؤسسه حقوقی بین المللی همراه برگزار می‌کند

جامع ترین دوره مسائل حقوقی کسب و کار و تجارت الکترونیکی فناورانه کشور

دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند

نشست تخصصی نظریه ها، اصول و مفاهیم قانونگذاری همراه با رونمایی از کتاب قانونگذاری

انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی سی و پنجمین جلسه از مجموعه یکشنبه های حقوق شناسی را برگزار می‌کند

همایش جایگاه سیاست های کلی انتخابات در طرح اصلاح قوانین انتخابات

مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و دانشگاه امام صادق و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار می‌کند

سلسله برنامه های هم اندیشی "تنقیح و انتشار قوانین"

کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با همکاری کمیسیون آموزش اسکودا و معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری برگزار می کند

نشست حقوقی با موضوع «واکاوی حقوقی پرونده خون های آلوده»

انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت کمیته حقوق شهروندی شورای اسلامی شهر تهران سی و چهارمین جلسه از مجموعه یکشنبه های حقوق شناسی را برگزار می‌کند

واکاوی قانون اصلاح قانون صدور چک سال 1397 چالش ها و راهکار ها

کمیسیون آموزش و پژوهش کانون وکلای استان مرکزی برگزار می کند