همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
23 بهمن 1395 , 17:10

کارگاه آموزشی « روش‌های بین‌المللی پرداخت »

همایش‌های حقوقی

موسسه حقوقی داتیکان کارگاهی یک روزه با موضوع روش‌های بین‌المللی پرداخت در قراردادهای تجاری برگزار می‌نماید.

نشست علمی « صلاحیت مراجع قضایی و غیرقضایی نسبت به پرونده های قاچاق »

پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می کند:

نشست « بررسی ابعاد جامعه شناختی مجازات اعدام در ایران »

گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی « کلیات اراضی »

پژوهشکده حقوق برگزار می کند:

نشست علمی « پیشگیری از وقوع جرم »

انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی برگزار می کند:

برگزاري كارگاه هاي آموزشي مرتبط با شوراي نگهبان

پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند:

سمینار « نقش داوری در قراردادهای بین المللی »

اتاق بازرگانی ایران ـ سوئیس برگزار می کند:

سمینار « موافقتنامه تسهیل تجارت »

کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی « بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد »

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار می کند:

نشست تخصصی « بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوقی و اقتصاد سیاسی »

انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند: