همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
25 دی 1395 , 10:27

کارگاه آموزشی « بررسی اساسنامه هیاتهای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات »

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده حقوق برگزار می نماید:

همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی

انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با همکاری معاونت اجتماعی قوه قضاییه برگزار می کند.  

نشست تخصصی بین رشته ای «کودکان و جنگ»

موسسه اجتماعی سارا با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و کمیسون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار می کند:

تاثیرگذاری بر ذهن قانونگذار، نوک پیکان مبارزان منع خشونت علیه زنان

 پیش همایش منع خشونت علیه زنان عنوان برگزار شد

کارگاه تخصصی «حکمیت و داوری در محاکم دادگستری»

سازمان بسیج حقوق دانان برگزار می کند:

کارگاه آموزشی «قراردادهای بالادستی نفت و گاز(سطح یک)»

پژوهشکده حقوق برگزار می کند:

همایش «بررسی فعالیت کمیته حقوقی اجلاس سال 2016 مجمع عمومی سازمان ملل متحده»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

همایش«بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی»

انحمن حمایت از حقوق کودکان  برگزار می کند:

همایش «بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد با همکاری سیویلیکا برگزار می کند:

نشست «همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی»

موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه برگزار می کند:

دوره های آموزشی کانون وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند: