همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
10 اسفند 1395 , 10:59

منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغات انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی؟

همایش‌های حقوقی

نشست بررسی منشور حقوق شهروندی در کانون وکلای دادگستری باهمکاری انجمن قلم و اندیشه

نقد کتاب « حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشر »

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار می کند:

همایش ملی « زنان، خانواده و شبکه های اجتماعی »

انجمن ایرانی مطالعات زنان با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار می کند:

سلسله نشست های مطالعات میان رشته ای اخلاق و فقه پزشکی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده الهیات دانشگاه تهران و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:  

سمینار بررسی « تعلیق قضایی فرمان رییس جمهور آمریکا »

کارگروه حقوق عمومی کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران برگزار می کند.

معرفی و نقد کتاب « آیین دادرسی مدنی »

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار می کند:

کارگاه تخصصی « اجرا و ابطال آرای داوری »

کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار می کند:

هم اندیشی « بررسی حقوق زنان در منشور شهروندی »

کمیسیون حقوق بشر اسلامی و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار می نمایند:

نقد و بررسی کتاب « قانون حمورابی »

انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی یازدهمین جلسه یکشنبه های حقوق شناسی را برگزار می نمایند:

نشست تخصصی « تحليل حادثه پلاسكو از منظر حقوقي »

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می نماید:

سمینار « اختلالات روانی و مسئولیت کیفری »

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند: