همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
21 خرداد 1396 , 12:51

همایش ملی آسیب شناسی سیاست گذاری اقامت و تابعیت در ایران

همایش‌های حقوقی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار می کند

سمینار تخصصی نگاهی به نظام حقوقی ایران و فرانسه در صلاحیت قضایی و داوری

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری بخش ایرانی انجمن قانونگذاری تطبیقی برگزار می کند

نشست علمی و سخنرانی با موضوع اعتراض شخص ثالث

کانون وکلای دادگستری البرز برگزار می کند

نشست نقش سازمان ملل متحد در صلح جهانی

گروه حقوق و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد برگزار می کتد

سلسله نشستهای انتخاب اصلح

انجمن اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می کند

نشست فلسفه جنسیت و حقوق زنان

انجمن علمی فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار می کند

دوره آموزشی مدیریت جامع قراردادهای بین المللی

موسسه مطالعات انرژی دانشگاه تهران برگزار می کند

کارگاه آیین تنظیم قراردادهای بین المللی

موسسه حقوقی قانون، عدالت و صلح بین الملل با همکاری مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان برگزار می کند

همایش عدالت ترمیمی؛ از نظریه تا عمل

دبیرخانه دائمی همایش بین المللی عدالت ترمیمی با همکاری انجمن علمی حقوق کیفری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند

نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه

انجمن حقوق اقتصادی ایران برگزار می کند

کارگاه تفسیر قانون جنایی

کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه علوم قضایی برگزار می کند