همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
21 خرداد 1396 , 12:51

همایش ملی آسیب شناسی سیاست گذاری اقامت و تابعیت در ایران

همایش‌های حقوقی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار می کند

میزگرد فلسفه حقوق

کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه علوم قضایی برگزار می کند

همایش عدالت ترمیمی و کثرت گرایی حقوقی

انجمن علمی حقوق دانشگاه کردستان با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و دبیرخانه دائمی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم برگزار می کند

کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق شهروندی و نقش حقوقدانان در مدیریت شهری

موسسه چتر دانش برگزار می کند

کنفرانس مطالعات حقوقی تطبیقی در جهان معاصر: با نگاهی به حقوق ایران و آلمان ؛ Comparative Legal Studies in the Contemporary Worl

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  با همکاری مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران و مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان(DAAD)  برگزار می کند

نشست علمی کارکرد داوری سازمانی و سازمان های داوری در دنیای تجارت مدرن

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا برگزار می کند  

نشست علمی اساسی سازی حقوق کیفری

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

دوره ی آموزشی قراردادهای پایین دستی نفت و گاز (سطح دو)

پژوهشکده حقوق برگزار می کند

برنامه سخنرانی استادان فرانسوی

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه با همکاری گروه حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق اقتصادی، خصوصی، عمومی و بین الملل برگزار می نماید

نشست تحلیل حمله موشکی آمریکا به پایگاه نظامی سوریه از دیدگاه حقوق بین الملل

گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق تهران برگزار می کند

سخنرانی علمی؛ تعامل فقه و حقوق امکان یا امتناع

مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می کند