همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
19 آذر 1397 , 09:00

نشستی با موضوع «ایران و لوایح چهارگانه FATF »

همایش‌های حقوقی

انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌کند

نشست به سوی دیوان بین المللی کیفری کارآمد تر

هسته پژوهشی دیوان بین المللی کیفری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌نماید

رونمایی از کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسانی سید مصطفی محقق داماد

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می کند

نشست حقوقی «خانه های اطراف دانشگاه؛ از روایت تا واقعیت»

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا برگزار می‌کند

همایش ملی جان رالز با نگاهی به عدالت،توسعه،صلح و دموکراسی

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند

بررسی دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعوای ایران علیه آمریکا

گروه حقوق بین الملل با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند

همایش اساسی سازی حقوق

انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران برگزار می کند

سی و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

شهر تبریز میزبان سی و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

ارزیابی رویه نهاد های عالی حاکمیتی در پرتو اصل عدم صلاحیت

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند

نشستی با موضوع عصر علوم انسانی در صحبت استاد سید حسین صفایی

گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق شناسی برگزار می‌کند؛