همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
25 دی 1395 , 10:27

کارگاه آموزشی « بررسی اساسنامه هیاتهای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات »

همایش‌های حقوقی

پژوهشکده حقوق برگزار می نماید:

نمایش و تحلیل جرم شناسی فیلم «ابد و یک روز»

انجمن علمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:

همایش «کنگره بین المللی جامع حقوق ایران»

کنگره بین المللی جامع حقوق ایران برگزار می کند:

کرسی آزاد اندیشی «حق دسترسی آزاد به اطلاعات»

انجمن علمی_دانشجویی حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند:

نشست تخصصی «منع برده داری نوین»

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

نشست تخصصی «ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر: 2016 – 2006»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید:

کارگاه آموزشی «بررسی کاربردی اسناد تجاری با تکیه بر چک در نظام حقوقی ایران"

به همت سازمان بسیج حقوق دانان برگزار می شود:

همایش «تحلیل و بررسی اهداف مجازات ها از نظر حقوق کیفری اسلام»

کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی «مهارت‌های تنظیم قرارداد»

پژوهشکده حقوق برگزار می کند:

نشست «بايدها و نبايدهای تأسيس ديوان آسيايی حقوق بشر»

دانشكده حقوق دانشگاه قم برگزار مي کند:

نشست اکران و بررسی حقوقی و جامعه شناسی «من مادر هستم»

انجمن علمی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق برگزار می کند: