همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
27 آذر 1397 , 12:34

نقدو بررسی رای قضایی سلطان سکه بارویکرد بررسی قانون اخلال درنظام اقتصادی

همایش‌های حقوقی

کارگروه فراتراز محکمه انجمن علمی جنبش نرم افزاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند

بررسی وضعیت عدالت در ایران

کارگروه مطالعات نابرابری های اجتماعی گروه مهندسی مکانیک میز گردی با موضوع «عدالت اقتصادی، سی و هفت سال بعد از انقلاب» برگزار می کند

نشست گفتمان سیاست جنایی قانونگذار

این نشست با حضور علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار می‌شود

نشست تخصصی حق تعیین سرنوشت در منطقه خاورمیانه

این نشست سومین پیش نشست همایش ملی «ایران و حقوق بین الملل: صلح و امنیت منطقه ای» می باشد که در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می شود

تورم کیفری از منظر حقوق بشر

این نشست از سلسله نشست های تخصصی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری می باشد

فراخوان اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی

اولویت اصلی جشنواره تولید آثار هنری بر اساس پژوهشی است که توسط دبیرخانه انجام شده و به شکل کامل در اختیار هنرمندان قرار می گیرد

نشست علمی مفهوم قوانین موجد حق در داوری

این نشست 25 اردیبهشت ماه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد

قاضی در چالش تفسیر قانون/ مهارت شخصیت شناسی در حرفه قضاوت

هشتمین عصرانه حقوقی انگیزشی مهارتی کافه دوقوآ روز جمعه 24 اردیبهشت برگزار می شود

نشست جایگاه حقوق مالکیت فکری (معنوی) در ایران

این نشست علمی توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا (س) برگزار می گردد

نشست نقش سازمان کنفرانس لاهه در ارتقاء حقوق تجارت بین الملل

این نشست روز دوشنبه در دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادری برگزار خواهد شد

کارگاه شبیه سازی: 20 تکنیک موفق وکیل حرفه ای در دادگاه

موسسه مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 11 خرداد 95 این کارگاه را برگزار می نماید