همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
29 خرداد 1398 , 12:07

نشست علمی" جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق در ایران "

همایش‌های حقوقی

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند:

مدرسه تابستانی «درس گفتارهایی در حقوق شهروندی»

معاونت فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره آموزشی«درس گفتارهایی در حقوق شهروندی» با جستاری در طریق پر چالش علوم انسانی را برگزار می‌ نماید

دومین همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

این همایش با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران، آبان ماه 1395 در همدان برگزار می گردد

دومین كارگاه آموزشی حقوق ثبت کاربردی برگزار می شود

این کارگاه به همت سازمان بسیج حقوقدانان کشور ۲۴ تیرماه 95 برگزار می شود

جرم شناسی جرایم دولتی و غفلت جرم شناسی

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نشست نودم از سلسله نشستهای تازه های علوم جنایی را برگزار می نماید

دوره تکمیلی روش هاي پرداخت بین المللی و ضمانتنامه ها

کمیسیون بانکداري کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد دوره تکمیلی روش هاي پرداخت بین المللی و ضمانتنامه ها را به مدت 100 ساعت برگزار نماید

برگزاری نشست فعل حرام در آیینه آراء و رویه قضایی

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری منطقه فارس نشست ففعل حرام در آیینه  آراء و رویه قضایی را برگزار می نماید

کارگاه آموزشی تشخیص صلاحیت پیمانکاران و صدور خدمات فنی مهندسی

واحد آموزش پژوهشکده حقوق کارگاه آموزشی تشخیص صلاحیت پیمانکاران و صدور خدمات فنی مهندسی را 24 تیر ماه برگزار می نماید

درس گفتار تخصصی «رویکرد جامعه شناختی حقوق و پیامدهای آن بر حقوق بشر»

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، درس گفتارهای تخصصی حقوق بشر را در نیمه اول تابستان برگزار می کند

دوره آموزشی مجازی آشنایی با حقوق سالمندان

کمیسیون حقوق بشر اسلامی دوره آموزشی آشنایی با حقوق سالمندان را به صورت مجازی برگزار می نماید

درس گفتار تخصصی « ظرفیتهای ادبیات و هنر برای پیشبرد حقوق بشر»

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، درس گفتارهای تخصصی حقوق بشر را در نیمه اول تابستان برگزار می کند