اوراق تسویه خزانه
22 دی 1395 , 18:37

نمایندگان، سازوکار ساماندهی بدهی های دولت را تعیین کردند

تازه های قوانین و مقررات

حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه ...

گفتگو و یادداشت | همه یادداشت ها

جاي خالي دادگاه قانون اساسي

1 خرداد 1396 , 15:27
جاي خالي دادگاه قانون اساسي

کارویژه یک رئیس جمهور حقوقدان چیست؟

31 اردیبهشت 1396 , 13:00
کارویژه یک رئیس جمهور حقوقدان چیست؟

بی نظمی در انتخابات تهران؛ نتیجۀ حرفه‌ای نبودن

31 اردیبهشت 1396 , 11:18
بی نظمی در انتخابات تهران؛ نتیجۀ حرفه‌ای نبودن

امور اجرایی نیازمند حضور حقوقدان است

27 اردیبهشت 1396 , 11:12
امور اجرایی نیازمند حضور حقوقدان است

رضا دانش آموز افغان در جشنواره خوارزمي پذیرفته شد

25 اردیبهشت 1396 , 15:38
رضا دانش آموز افغان در جشنواره خوارزمي پذیرفته شد

چرا 700 حقوقدان از روحانی حمایت کردند؟

25 اردیبهشت 1396 , 12:27
چرا 700 حقوقدان از روحانی حمایت کردند؟

حكم كارناوال شادي در قانون چيست؟

25 اردیبهشت 1396 , 10:34
حكم كارناوال شادي در قانون چيست؟

تاختن به قانون

24 اردیبهشت 1396 , 10:30
تاختن به قانون

مستند بابک زنجانی با تحلیل حقوقی و جامعه شناختی جرایم اقتصادی اکران شد

23 اردیبهشت 1396 , 16:25
مستند بابک زنجانی با تحلیل حقوقی و جامعه شناختی جرایم اقتصادی اکران شد

آیا فرصت رد صلاحیت کاندیداها هنوز وجود دارد؟

20 اردیبهشت 1396 , 16:42
آیا فرصت رد صلاحیت کاندیداها هنوز وجود دارد؟

آزمون وکالت باید تستی و تشریحی باشد

20 اردیبهشت 1396 , 12:20
آزمون وکالت باید تستی و تشریحی باشد

آيا حضور عضو شوراي نگهبان در سخنراني يك نامزد مصداق عمل مجرمانه است؟

20 اردیبهشت 1396 , 09:33
آيا حضور عضو شوراي نگهبان در سخنراني يك نامزد مصداق عمل مجرمانه است؟

همه آن چیزی که حرفه وکالت را تهدید می‌کند

19 اردیبهشت 1396 , 12:46
همه آن چیزی که حرفه وکالت را تهدید می‌کند

قاضی؛ متخصص کار قضایی یا متخصص در همه چیز

18 اردیبهشت 1396 , 16:32
قاضی؛ متخصص کار قضایی یا متخصص در همه چیز