رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

8 تیر 1395 , 11:57
برخورد قانونی با کسانی که شارژ ساختمان را نمی‌پردازند چگونه است؟

برخورد قانونی با کسانی که شارژ ساختمان را نمی‌پردازند چگونه است؟

ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها، به صورت کامل موارد قانونی اقدام علیه ساکنینی که شارژ ساختمان را نمی‌پردازند، بررسی کرده است

داتیکان: چگونگی برخورد قانونی با ساکنین ساختمانی که شارژ خود را پرداخت نمی‌کنند یکی از دغدغه‌های مهم مدیران ساختمان محسوب می‌شود.

به گزارش داتیکان به نقل از میزان، همواره چند پرسش در خصوص شیوه برخورد با کسانی که شارژ ساختمان را نمی‌پردازند مطرح می‌شود؛ این پرسشها شامل موارد ذیل می‌باشد:  

چه اقدامات قضایی می توان در این خصوص صورت پذیرد؟ آیا ماده یا تبصره خاصی در قانون در این مورد وجود دارد؟ طرح دعوا از سوی هیئت مدیره ساختمان به چه صورت باید باشد؟

وکیل آنلاین پاسخ خود را بدین شرح اعلام می‌کند:

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:

 با عنایت به ماده 10 مكرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود و هرگاه مالک یا استفاده‌كننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را نپرداخت، مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری كنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌كننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد كرد.

از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده 10 مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند.

 

  • منبع : www.mizanonline.ir
  • بازدید : 832
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32