آيين‌نامه چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر قانوني ابلاغ شد

تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

12 اسفند 1394 , 20:26

آيين‌نامه چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر قانوني ابلاغ شد

آيين‌نامه چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر قانوني ابلاغ شد

قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور از تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد و مدارک قانوني و همچنين نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي بر اساس قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم خبرداد.

پیش از این سازمان امور مالیاتی کشور این آئین نامه را برای تصویب وزیر امور اقتصادي و دارايي پیشنهاد داده بود که به نظر می رسد انتظار برای امور مالیاتی ها به پایان رسیده و آئین نامه مورد موافقت وزیر واقع شده است. این آئین نامه در خصوص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده 95 اصلاحي مصوب 94/4/31 قانون ماليات‌هاي مستقيم است.

محمدقاسم پناهي، قائم‌مقام سازمان امور مالياتي با اشاره به اينکه در اين آيين‌نامه صاحبان مشاغل بر اساس شاخص‌ها و معيارهايي از قبيل نوع و حجم فعاليت به سه گروه تقسيم شده‌اند، افزود: براي اشخاص حقيقي مشخص شده که بر اساس سطح آستانه عمليات يا نوع فعاليت بايد از چه نوع دفاتر، اسناد و مدارکي استفاده کنند، مشخصات آنها بايد به چه صورت باشد و همچنين تکاليف موديان در خصوص نگهداري دفاتر و يا اسناد و مدارک چيست.

پناهي در خصوص تقسيم‌بندي صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعاليت، اظهارداشت: صاحبان مشاغلي که فعاليت آنها، فروش کالا و يا خدمات توام است چنانچه در سال قبل مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات آنها مبلغ سي ميليارد ريال و بيشتر باشد مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک براي سال 1395 مي‌باشند و ساير صاحبان مشاغل که جمع فعاليت آنها (فروش کالا و خدمات) کمتر از مبلغ موصوف است، ضرورتي به نگهداري دفاتر نخواهند داشت بلکه مکلف به نگهداري اسناد و مدارک خواهند بود. صاحبان مشاغلي که فعاليت آن‌ها صرفاً در ارائه خدمات باشد در صورتي‌که در سال قبل حجم فعاليت آنها بالغ‌بر پانزده ميليارد ريال بوده مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک خواهندبود.

گفتني است، متن کامل آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد مدارک قانوني براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 94/4/31 از طريق سايت سازمان امور مالياتي کشور به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR قابل بهره‌برداري است.

  • منبع : داتیکان
  • بازدید : 767
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32