رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

19 دی 1395 , 11:48
مصطفی ترک همدانی: قرار«منع تعقیب» علی مطهری صادر شد

مصطفی ترک همدانی: قرار«منع تعقیب» علی مطهری صادر شد

دادسرای فرهنگ و رسانه، به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی به اتهام مطهری، «قرار منع تعقیب» او را صادر کرد

بنا به گزارش مصطفی ترک همدانی، وکیل علی مطهری، به داتیکان_ اعلام جرم دادستان علیه علی مطهری درباره سخنان او نسبت به کوتاهی در عفاف و حجاب و ترغیب‌های پیدا و پنهان رئیس جمهور پیشین، منجر به قرار منع تعقیب توسط دادسرای تهران شد.

پس از سخنرانی دی ماه 91، مطهری در مجلس درباره انتقاد از وضعیت حجاب  در جامعه و مسئول دانستن آقای احمدی نژاد در این وضعیت،  دادستان عمومی و انقلاب تهران، علیه او اعلام جرم کرد، مبنی بر توهین و نشر اکاذیب نسبت به رئیس جمهور.

در نهایت در تاریخ11/دی/95 جلسه شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت(فرهنگ و رسانه)، با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و مبادرت به صدور قرار کرد؛

به گزارش داتیکان متن قرار به شرح ذیل است:

در خصوص اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه آقای مطهری مبنی بر توهین و نشر اکاذیب نسبت به رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد، پیرامون نطق علی مطهری در مجلس شورای اسلامی، که اعلام نمودند «...موضوع عفاف و حجاب اسلامی که در اثر تشویق و ترغیب‌های پیدا و پنهان آقای رئیس جمهور، بی حجابی و بدحجابی به وضع اسف‌باری رسیده است...» به شرح منعکس در پرونده؛

با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده، ضمن تبعیت نظر دادیار محترم، اظهار نظر، به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی به اتهام متهم موصوف از نظر این بازرسی محرز و ثابت نبوده، مستندا به ماده265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 تهران است.../.

قاسم زاده

بازپرس شعبه دوم دتدسرای فرهنگ و رسانه

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 881
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32