رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

3 تیر 1396 , 11:38
آیا دادگاه نظامیان آمر حمله به مطهری علنی خواهد بود؟

آیا دادگاه نظامیان آمر حمله به مطهری علنی خواهد بود؟

مصطفی ترک همدانی: پرونده آمران حمله به علي مطهري به دادگاه نظامي ارسال شد

داتیکان:مصطفی ترک‌همدانی، وکیل علی مطهری از صدور کیفرخواست برای آمرین حادثه شیراز خبرداده است.

به گزارش اعتماد، مصطفي ترك‌‌همداني اظهار كرد: با قاطعيت دادستان نظامي استان فارس، آمران حمله به علي مطهري شناسايي، تفهيم اتهام و پس از اخذ تامين از متهمان، كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه نظامي ارسال شد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» ادامه داد: در مدت پيگيري پرونده، دفعاتي با دادستان نيروهاي مسلح استان فارس ملاقات داشتم و شاهد بودم ايشان با صدور دستورات مناسب در جهت برخورد با قانون‌شكنان اقدام مي‌كنند.

اين در حالي است كه پيش از اين ترك‌همداني گفته بود: پس از آنكه دادسراي نظامي شيراز خود را صالح رسيدگي به پرونده متهمان آمران حمله به علي مطهري ندانست، اين پرونده براي رسيدگي به دادسراي انقلاب شيراز فرستاده شد و دادسراي عمومي و انقلاب شيراز نيز با توجه به اينكه هويت تمامي متهمان نظامي بود، خود را شايسته به رسيدگي ندانست و پرونده را براي تعيين تكليف به ديوان عالي كشور ارسال كرده بود.

او افزود: اين پرونده در شعبه يازدهم ديوان عالي كشور مطرح شد كه قضات ديوان عالي نظرشان را اعلام كردند و نظر قضات اين ديوان به صالح دانستن دادسراي نظامي شيراز در رسيدگي به پرونده حمله به علي مطهري است؛ زيرا متهمان اين پرونده، همگي نظامي بودند.

ترك‌همداني خاطرنشان كرد: در نهايت ديوان عالي كشور اين پرونده را براي رسيدگي به دادسراي نظامي شيراز ارسال كرد. اخيرا مطلع شدم كه شعبه چهارم بازپرسي دادسراي نظامي شيراز براي رسيدگي به اين پرونده تعيين شده است. بدين‌ترتيب آمرين حمله به علي مطهري در شيراز در دادگاه نظامي محاكمه خواهند شد و اين به نظر قاضي دادگاه بستگي دارد كه آيا اين دادگاه علني برگزار خواهد شد یا غیرعلني.

  • منبع : http://www.etemadnewspaper.ir/
  • بازدید : 344
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32