15 مرداد 1396 , 15:52
نامه سرگشاده 111 عضو سابق انجمن‌های اسلامی دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت به حسن روحانی

نامه سرگشاده 111 عضو سابق انجمن‌های اسلامی دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت به حسن روحانی

ضرورت عدم استفاده از بازنشستگان در مدیریت کشور در نامه برخی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت به رئیس‌جمهور مطرح شد

داتیکان: خرداد ماه سال 1395، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این قانون که به صورت ماده واحده در اردیبهشت همان ساله به تصویب نمایندگان ملت رسید، به کارگیری افرادی که بازنشسته یا بازخرید شده باشند را در دستگاه‌های اجرائی کشور ممنوع اعلام کرد. از این رو جمعی از اعضای سابق انجمن‌های اسلامی دانشجویی و نیز دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای به حسن روحانی علاوه بر مطرح کردن برخی مسائل، خواستار اجرای این قانون در دولت دوازدهم شدند. متن نامه به شرح ذیل می‌باشد:

جناب آقاي دكتر حسن روحاني  
ریاست محترم جمهوري اسلامي ایران  
با سلام و عرض احترام  
  را براي ٢٩ انتخاب مجدد حضرتعالي در انتخابات  بهار سال جاري به مقام ریاست جمهوري ،امید شكل گرفته در بهار تدبیر امور وارد مرحله جدیدي از انتظارات و مطالبات از سوي جامعه ایران نموده است كه توجه به آن ضامن اصلاح و تداوم مشي اعتدال براي توسعه و پیشرفت كشور است .
در این خصوص اكنون دیگر بر كسي پوشیده نیست كه عدم اعتماد كافي به توانایي هاي نسل جوان و میانسال امروز جامعه ما در مدیریت و اداره كشور(به خصوص نسل توانمند ،كارآمد و خوشفكر و اصلاح طلبي كه جواني اش را براي بارور ساختن اصلاحات و پیشبرد آن صرف كرد و بي ادعا و بي شائبه در این راه از هیچ از خود گذشتگي و ایثار دریغ نورزید )كشور را به زودي وارد بحران خلا نسلي در مدیریت كشور خواهد كرد كه خروج از این بحران اگر اكنون و در دولت دوم شما براي آن چاره اندیشي نشود ،در یكي دو دهه بعد این بحران عواقب جبران ناپذیري براي كشور خواهد داشت  
سخن از به حاشیه راندن و محذوف شدن بخشي از  نسلي است كه میانسالان امروزش ،بیش از بیست سال پیش در دوران جواني اشان ،با زنده نگه داشتن بارقه هاي امید در دل ملت و كاشتن نهال اصلاحات در بستر سیاست ،فعالانه  و علي رغم همه ناملایمات و بي همراهي ها ،براي پیشبرد اصلاحات و توسعه كشور خالصانه كوشیدند تا جنبش دانشجویي آن روز بازوي توانمنداصلاحات باشد و نسل جوانترش در زمانه ناامیدي و سرخوردگي اكثریت جامعه و حتي ناامیدي   ،پرچم بر زمین افتاده امید و اعتدال براي پیشبرد اصلاحات ٨٨ بسیاري از كاركشتگان سیاست پس  از روزهاي تلخ سال  دوباره برافراشتند و با شور و شعور خود جامعه مات شده ٢٩ را با حمایت از حضور حضرتعالي در انتخابات خرداد ماه را براي تدبیر امور بر مدار عقلانیت و اعتدال مجددا امیدوار و همراه ساختند  ،البته در این راه ناملایمتها دیدند و سیلي ها چشیدند اما هیچ گاه نه از خط اصلاحات خارج شدند و نه در دامن فرصت طلبي و عافیت جویي غلطیدند .
 همت و حمیت ، نسلي که هر زمان نسیم اصلاح و تدبیر وزیدن گرفته و صدایی برای توسعه کشور برخاسته شان را به تمامی جمع کرده  اند تا با آنچه در توان دارند  کمک حال توسعه کشور باشند .
آنجا که اصلاحات جان می گرفت بازوی اصلاحات شد و آنجا که امید رهگشا بود پای امید.
نسلی که همچون همه فرزندان دلسوز این کشور خالصانه و بي هیچ منتي جان خود را خشت کرده و آجر بر آجرهای ستون توسعه کشور گذاشته است تا سرباز  تداوم توسعه باشد نه سرهنگ گوشه عافیت.   
 ساله ،با وجود  دانش ،توانمندي و ٩٢ امابا اینهمه به بهانه هاي مختلف اكثریت این نسل پرورش یافته در این بازه حدودا سلامت و پاك دستي ،از فرصت حضور در عرصه مدیریت ،تصمیم سازي و تصمیم گیري بخشهاي مختلف اداره كشور بركنار ماند و جامعه نیز از این توان بي بهره .
 از انصاف نباید گذشت که در وقفه ساله٥٢ تا٥٢ ساله و میانسالان ٥٢ تا٩٢  ای دوازده ساله کمتر اعتنایی به این جوانان نشد ،که نه تنها اعتنا نشد که در کشاکشی هشت ساله، جملگی مصیبت خوان یغمای توسعه کشور بودیم و در دوره ای
چهارساله نظاره گر اینکه تنگناهای دولت تدبیر و امید نیز چندان راهی برای مشارکت و ظرفیت سازی این نسل نمی گشاید  . گویا بدنه مدیریتی دولت نیز علیرغم وعده ها و دیدگاه هایش، هم در سپردن امور به جوانان و زنان ملاحظاتی دارد و هم از مشارکت بدنه اصیل اصلاحات دریغ می کند و عجبا آنجا هم که سخن از جوانگرایی می شود، در همان معدودها نیز، نام ها نه از تبارکارشناسانه و جهد اصلاح طلبانه  که از پیوندهای خونی و نژادی و ژني  !برگزیده می شوند و آنچه که بایسته عدالت نسلی و پویاسازی کشور است، در میانه سهم خواهی ها لوث شده و نصیب عافیت طلبان و فرصت طلبان می شود كه مسیر حضور و اثر گذاري در عرصه اداره كشور را یا از مسیر خویشاوند پروري یا رابطه بازي یافته اند .
ما بی آنکه بخواهیم دامن به این دست سهم خواهی آلوده کنیم و همصدای برخی درخواست های ناصواب باشیم، می خواهیم مطالبات و خواست های یک نسل نیز مغفول نماند و همین دشواری ماجراست که این سطور با چه ادبیاتی نوشته شود که در بیان دغدغه ها و مطالبات به حق یک نسل و نگرانی از آینده کشور دچار لغزش و خطا نگردیده و به حساب انبوهی از مطالبات منفعت جویانه شخصی و گروهی که احتمالا به دولت ارسال می شود گذاشته نشود.   
جناب آقای رییس جمهور  
حتما اذعان دارید که علیرغم اینکه این نسل در همه برهه های حساس بیست سال اخیر سمت آزادی ایستاده و هوادار توسعه بوده و در بدنه کارشناسی بخش های مختلف تجارب خوبی به دست آورده و دانستنی های زیادی آموخته، اما شکاف نسلی دوازده سال گذشته باعث شده تا هیچگاه در سطوح مدیریتی کشور مشارکت داده نشود .این موضوع علاوه بر اینکه ظلم در حق یک نسل، یک نگرش و یک روند تفکر است که در فضای اجتماعی کشور موثر بوده، هشداری نیز هست که با تداوم این روند
 
آینده کشور با بحران مدیریتی جدی روبرو خواهد شد .بنابراین بر آن شدیم تا با احترام و درک متقابل از مقتضیات جنابعالی و همکارانتان و با این توضیح که این سطور نه با توجه به منافع شخصی یا گروهی که با مقصود حداکثرسازی خیر عمومی نگاشته شده، پیشنهاداتی را به شرح ذیل ارائه نماییم:  
 پیشنهاد داریم تا با توجه به بند قانونی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، از سوي حضرتعالي و دولت دوازدهم، بر 1- اجرای این قانون در همه شرکت های دولتی و از جمله زیرمجموعه هاي نیمه دولتي نیز پافشاری شده و ضمن سپردن تصدي كلیه مسوولیتها و مدیریتهاي  اجرایي به غیر بازنشستگان و به خصوص جوانان؛ از تجارب عزیزان خوشفكر و برجسته بازنشسته نه در مناصب مدیریتی که در ارکان مشورتی و اعضاي غیر موظف هیات مدیره ها حسن استفاده صورت پذیرد .
پیشنهاد مي شود، دستکم نیمی از معاونت 2-  هاي وزارت خانه ها و رده های مدیریتی هم وزن شامل مدیران عامل شركتهاي  درصد از پستهاي مدیریتي به ٥٢( . سال  واگذار شود ٥٢ دولتي ونیمه دولتي به زنان و جوانان  و میانسالان با حداكثر سن درصد این سمتها به زنان جوان ۱٢ درصد به زنان با لحاظ تعلق حداقل ٥٢ میانسالان و جوانان و )
پیشنهاد مي شود هم به منظور تزریق خون تازه به بدنه مدیریتی کشور و هم به منظور ظرفیت 3-  سازی برای آینده کشور، سمت های متعلق به مدیران میانی و اجرایی با ابلاغ دولت محترم تماما از میان میانسالان، جوانان و زنان با حداكثر سن  . سال انتخاب شوند ٥٢
پیشنهاد مي شود، میانسالان، جوانان و زنانی که در طی سال 4-  های گذشته در احزاب، تشکل ها، انجمن های اسلامی دانشجویان، انجمن های علمی، نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان، کانون های فرهنگی و هنری، نهادهای اجتماعی غیر دولتی، بدنه کارشناسی بخش خصوصی و دولتی، پروژه های صنعتی و اقتصادی و ...فعال بوده اند،
تجارب خوبی در زمینه های مدیریتی و تصمیم گیری و كار جمعي و تشكیلاتي  پیدا کرده و غالبا درک مناسبی از توسعه کشور دارند که در صورت ایجاد زمینه های مناسب می توانند برای کشور راهگشا باشند، در این مسیر استفاده از جوانان و میانسالان به جاي بازنشستگان، خویشاوندان و  دوستان  مدیران فعلي، در اولوبت انتخاب باشند.
استفاده از این ظرفیت ها هم روح مدیریتی کشور را جلا می دهد و هم آینده کشور را تضمین می کند.  
بنابراین مجدانه و خاضعانه از حضرتعالي تقاضا داریم  تا با ملحوظ داشتن موارد گفته شده، در ایجاد بستری مناسب برای مشارکت زنان و جوانان و میانسالاني که مهیای به دست گرفتن سررشته امورند، به شرط داشتن دانش، توانمندي، شایستگي و سلامت و پاك دستي، اقدام فرموده و زمینه ساز تحولی عظیم در اداره کشور باشید.
با تشكر و احترام
 
امضاکنندگان:
احمد آدینه وند، زهره آقاجری، کاووس آینه نگینی، فرهاد ابوالفتحی، مرتضی احمدی، امین احمدیان، امیر اسحاقی، بهروز اسدنژاد، معصومه اشرفی، زینب اصغرپور، علی اصغر افتاده، امیر اقتناعی، مهدی اکبری، عبدالحسین امیدی نیا، کیوان انصاری، محمدجعفر ایرانی، علیرضا بابایی، ولی اله بای، ایمان براتیان، مهین برخورداری، مجتبی بیات، محمدحسن پودینه آقایی، شهاب پورقاسمی، مهسا پورمقرری، علی توکلی، خدیجه جدا، کوروش جعفری، محمد جعفری، علیرضا جلالی، سیاوش حاتم، ابوالفضل حاجی زادگان، علی حاجی کتابی، جلال الدین حجتی، محمود حریم کیش، مهدی حسین نژاد، سیده فاطمه حیدری، فخرالدین حیدریان، آرش خاندل، خضر خلیلی، علیرضا خوشبخت، حسن دقیق، اشکان ذهابیان، امیر راعی فرد، محمد رحمانی نصرآبادی، حسین رسولی، مهدی رضاحسینی، امین رضایی، سیاوش رضاییان، بهزاد روحی، ولی الله روشن، علی زینی وند، ذبیح الله سعیدی، رضا سلیمان نوری، علی سلیمی، هادی سودبر، محمد سیفلو، مرتضی سیمیاری، عبدالصمد شاکر، بهروز شاکرمی، بهروز شاهرخ نیا، حامد شجاعی، حجت شریفی، ابراهیم شیخ، صابر شیخلو، سمیرا صدری، رضا طلایی، نرگس عابدین زاده، رضا عباسپور، محمد عبدلی، سعید عسکرزاده، روح الله عظیمی، باقر علایی، جواد علایی، ابوالحسن علی قارداشی، رضا عینی، بابک غیاثی، فخرالسادات فاطمی، حسن فایضی، علی فرخی، ناصر فلاح، علی قاسمی، میثم قهوه چیان، داود کامگار، آرش کریمی، علیرضا کفشکنان، فرهاد کوشکی، تقی کیانی، علی کیوانلو، مهدیه گلرو، محمود لطفی کمال، مجید لگزیان، زهره نصراله زاده، عباس نوربخش، حمیدرضا مالکی، فرید محسنی، امیر محمدتقی، آرش محمدنیا، جاماسب محمدی بختیاری، مهدی محمودی، حجت اله مدیریان، مهدی مسافر، مسعود معصومی، علی مقیمی، مریم ملک شعبانی، حامد منتظری، کامران مولایی، مسعود نجیمی، امین نظری، سعید نعیمی، سهیل نور، بهنام ولی زاده

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 395
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32