رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

22 فروردین 1397 , 09:26
رای جدید دیوان عدالت اداری در خصوص اختلاف بین کارفرما و کارگر

رای جدید دیوان عدالت اداری در خصوص اختلاف بین کارفرما و کارگر

برگه تسویه حساب کارفرما با کارگر در صورت اختلاف کافی نیست

داتیکان: دیوان عدالت اداری در رأی ایجاد رویه مقرر کرد در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند.

به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری درمورد تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرارداد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می کنند با کارفرما تسویه حساب و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت کرده اند.

برخی هیأت های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را محرز می دانستند و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع نمی دانستند و حکم به رد شکایت کارگران صادر می کردند در حالی که کارگران اظهار می کردند؛ برگه تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است.

این گزارش حاکی است پیرو شکایت ها به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادر شده مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت نیز ارائه کند.

این رأی به استناد ماده 90 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجراست.

  • منبع : http://www.irna.ir
  • بازدید : 566
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32