همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

27 تیر 1397
همایش چالش های حقوقی حکمرانی آب؛ با رویکرد ویژه به بحران منابع  آب کشور

همایش چالش های حقوقی حکمرانی آب؛ با رویکرد ویژه به بحران منابع آب کشور

برگزار می گردد .

داتیکان : انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت اندیشکده تدبیر آب ایران ، بیستمین جلسه از مجموعه یکشنبه های حقوق شناسی‌ را برگزار می کند .

 

سخنرانان:

محمد باقر الفت ، محسن عبداللهی ، بهمن کشاورز ، سید محمود منتظری ، مهدی هداوند

مکان :

خیابان استاد نجات اللهی ، نبش خیابان ورشو ، خانه اندیشمندان علوم انسانی ، سالن فردوسی

زمان :

یکشنبه31‌‌ تیر ماه 1397 _ ساعت 17

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 295
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32