تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

1 مرداد 1397
کتاب تغییر کاربردی

کتاب تغییر کاربردی

انتشارات جنگل منتشر کرد .

داتیکان : در این تالیف به موضوعاتی مانند بهای تغییر کاربری( اموری مانند تملک رایگان در ازای تغییر کاربری، عوارض تغییرکاربری و ارزش افزوده ناشی از آن). اهمیت ضابطه مند شدن کاربری هدف ( تغییر کاربری از غیر تجاری به تجاری) اهمیت حفظ کاربری مبدا (حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها) پرداخته شده است. چاپ اول این کتاب در نیمه اول سال 1397 توسط انتشارت جنگل صورت گرفته است .

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 300
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32