تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

2 مرداد 1397
کتاب جرایم شرکتی، قانون و کنترل اجتماعی

کتاب جرایم شرکتی، قانون و کنترل اجتماعی

انتشارات حقوقی میزان منتشر کرد .

داتیکان : کتاب جرایم شرکتی، قانون و کنترل اجتماعی به تالیف سالی اس. سیمپسون و ترجمه و تحقیق حمیدرضا دانش‌ناری منتشر شد .

گزیده ای از کتاب :

یکی از مشکلات اصلی در حوزه شرکت ها، فرایندهای تسهیل کننده ارتکاب جرایم، با وجود رعایت رویه های سازمانی و استانداردهای نهادی است. در گام اول، باید به این نکته اشاره کنیم که فرهنگ سازمانی شرکت ها، مرز میان رفتارهای قابل پذیرش و غیر قابل پذیرش را مشخص می کند. از این رو، گاه ممکن است که کارکنان، انجام یک رفتار مشخص را به مثابه نقض قانون در نظر گیرند، اما شرکت انجام آن رفتار را مجاز تلقی کند.

به عنوان مثال، پژوهش گیز در خصوص تبانی کنندگان شرکت جنرال الکتریک نشان داد که کنش گران، انجام رفتار را مجرمانه قلمداد می کردند، اما تحت فشار سازمانی، اقدام به این کار می کردند. به عبارت بهتر، زمانی که زندگی مجرمانه به بخش اصلی فرهنگ سازمانی یک شرکت تبدیل می شود، باید تحلیل های هزینه فایده را در پرتو توجه به این ایده، باز تعریف می کرد.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 314
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32