تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

6 مرداد 1397 , 13:11
کتاب ماهیت جرم و توجیه مجازات در فلسفه افلاطون

کتاب ماهیت جرم و توجیه مجازات در فلسفه افلاطون

منتشر شد .

داتیکان : کتاب ماهیت جرم و توجیه مجازات در فلسفه افلاطون به قلم حمیدرضا اثیمی توسط نشر حقوقی میزان منتشر شد .

 

گزیده ای از متن کتاب:

کلی، معتقد است که بحث از معیار برتر، در فلسفه یونان مورد بحث واقع نشده است. این موضع صحیح به نظر نمی رسد  و برای تبیین جهت آن، باید به کمی قبل از افلاطون رجوع کرد. تشکیک در قانون و معیاری ورای آن، اولین بار توسط سوفسطاییان مطرح شد. سوفسطاسسان عموما قوانین را برخاسته از عرف های محلی می پنداشتند و از دو جهت با حقانیت آن مخالفت می کردند. بعضی چون آنتیفون مایل به رویارویی قانون موضوعه با طبیعت ثابت بودند و معتقد بودند که قانون، چون بر خلاف طبیعت وضع می شود، و طبیعت دیدی برابری خواهانه به انسان دارد، اطاعت از این قوانین الزامی نیست. افرادی دیگر چون کالیکس، اساسا شعار برابری خواهنه دولتشهر را به تمسخر می گرفتند و می گفتند، همان طور که در طبیعت، زورمند، حکم می راند، قانون نیز می بایست مطابق آن باشد و اگر نه، هر کسی بتواند از چنگال عدالت ساختگی توده ی ضعیف بگریزد، سرزنشی بر او نیست. در مورد افلاطون، این وضع به شکل بنیادی تری وضوح دارد. آیا ممکن است افلاطون، به عنوان کسی که مدعی کشف نظم کیهانی است و اساس جهت آن را بر اساس آن پیش داشت های متافیزیکی تبیین  می کند، معیاری بیرونی برای نقد قوانین نداشته باشد؟

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 193
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32