تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

7 مرداد 1397
کتاب حقوق اداری، تملک املاک، شبه تملک ها و سلب مالکیت از سرمایه ها توسط دولت

کتاب حقوق اداری، تملک املاک، شبه تملک ها و سلب مالکیت از سرمایه ها توسط دولت

منتشر شد .

 داتیکان : کتاب حقوق اداری، تملک املاک، شبه تملک ها و سلب مالکیت از سرمایه ها توسط دولت به قلم دکتر مشتاق زرگوش توسط نشر حقوقی میزان منتشر شد .

 

 گزیده ای از مقدمه کتاب :

یکی از مهم ترین آثار شناسایی حق مالکیت، ممنوعیت وادار ساختن مالک به انجان عملی نسبت به مایملک خود است که به آن تمایل نداشته باشد. ضمانت هایی که در بسیاری از قوانین برای حمایت از این حق مقرر شده است نتیجه ای جز این به دست نمی دهد.

اما آیا حق مالکیت در مقابل دولت نیز از چنین موقعیتی برخوردار است؟ آیا دولت نمی تواند مالکیت را محدود یا فراتر از این، سلب نماید؟ در ادبیات حقوقی، آن گاه که در خصوص این حق سخن گفته می شود هویت و اثر آن در روابط میان اشخاص خصوصی و در رابطه با دولت، به صورت همسانی به تصویر کشیده می شود؛ در چنین دیدگاهی، مفهوم و اوصاف این حق در مقابل دولت با آن چه در مقابل لشخاص مطرح می گردد تفاوتی نداشته یا اگر هم داشته باشد این تمایز، قابل اعتنا نیست.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 287
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32